14:00 – 16:00
Grafills Hus

Grafills generalforsamling 2023

Medlemmer inviteres til generalforsamling i Grafills lokaler i Møllergata 39, onsdag 31. mai 2023. Som en landsdekkende og miljøbevisst organisasjon legger vi også til rette for digital deltakelse. 

Grafills Hus

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er medlemmenes mulighet til å påvirke og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid. Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan følge møtet og avgi stemmer uavhengig av hvor de holder til i landet. Det betyr at medlemmer kan delta på tre ulike måter:

1. Fysisk deltakelse hos Grafill i Møllergata 39.
2. Digital deltakelse på Zoom med mulighet for å ta ordet og avgi stemme (reservert for medlemmer med stemmerett).
3. Strømming av generalforsamling på Vimeo (uten mulighet for å ta ordet eller avgi stemme).

For å kunne delta på generalforsamling – enten fysisk eller digitalt – er det påmelding innen 30. mai 2023, send en e-post til marie@grafill.no og oppgi hvordan du deltar. 

Dersom du skal avgi fullmakt, må også disse sendes oss innen påmeldingsfristen.

På formiddagen 31. mai sender vi møtelenker til Zoom og Vimeo til de som er påmeldt. 

NB: Merk at all stemmegivning vil skje gjennom Zoom. Også de som deltar i Møllergata 39 må ha med smarttelefon/ nettbrett/ bærbar datamaskin for å kunne avgi stemme. 

Hovedstyret, ordstyrer og Grafills administrasjon vil være til stede i Møllergata 39. Alle øvrige medlemmer kan delta fysisk, så langt plassene strekker til og man er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer derfor til tidlig påmelding.

Under finner du sakspapirer til årets generalforsamling. Se dokumentet 'Innkalling og dagsorden' for flere detaljer om gjennomføring, fullmakt, stemmerett med mer.

Medlemmer vil motta en egen Medlemsmail med innkalling til generalforsamlingen. (Beklager til våre medlemmer har mottatt tre påminnelser om fristen! Vi har problemer med nyhetsbrevsystemet, men nå kommer det ikke flere mail om dette!)

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Tid: Onsdag 31. mai kl. 14.00–16.00
Sted: Grafills hus, Møllergata 39, 0179 Oslo
Digitalt: Zoom (for medlemmer med stemmerett)
Strømming: Vimeo (for medlemmer uten stemmerett)

Husk påmelding til marie@grafill.no innen 30. mai.