14:00 – 16:00
Grafills Hus

Grafills generalforsamling 2023

Medlemmer inviteres til generalforsamling i Grafills lokaler i Møllergata 39, onsdag 31. mai 2023.

Grafills Hus

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke selv kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Medlemmer vil også motta en egen medlemsmail med innkalling til generalforsamlingen.

Sakspapirer kommer senere.