Nye vedtekter og nytt hovedstyre på plass

Takk til alle som deltok på årets generalforsamling i går. Alle saker ble vedtatt som foreslått, blant annet den omfattende revideringen av Grafills vedtekter og valg av medlemmer til styrer og utvalg.

Medlemmene på generalforsamlingen fikk innsikt i alt Grafill jobber med av strategiske satsingsområder, aktiviteter, politisk arbeid og kunstig intelligens når daglig leder gjennomgikk årsberetningen for 2023 (foto Grafill).

Medlemmene på generalforsamlingen fikk innsikt i alt Grafill jobber med av strategiske satsingsområder, aktiviteter, politisk arbeid og kunstig intelligens når daglig leder gjennomgikk årsberetningen for 2023 (foto Grafill).

Grafills generalforsamling er organisasjonens høyeste myndighet. Også i år ble det lagt til rette for fysisk og digital deltakelse. I tillegg til styreleder og representanter fra hovedstyret, deltok også daglig leder, ansatte fra administrasjonen og ordstyrer.

Styreleder Behnam Farazollahi ønsket velkommen og oppsummerte noen av årets høydepunkter, og ga ordet til vår eminente ordstyrer gjennom flere år, Morten Solberg.

Daglig leder, Lene Renneflott, gjennomgikk årsberetningen, som viser en fullstendig oversikt over satsningsområder og aktiviteter i organisasjonen. Her ga hun en gjennomgang av de politiske seirene Grafill hadde for tegneserieskapere og illustratører i 2023, med henholdsvis dobling av tegneseriemidlene i Kulturrådet og inkluderingen og likestillingen av illustratører med forfattere og oversettere i den nye bokloven. I tillegg ga daglig leder en lengre redegjørelse for det politiske og juridiske arbeidet Grafill gjør i forhold til kunstig intelligens. Arbeidet er vel etablert blant Grafills samarbeidspartnere og nettverk, ikke minst deler kunstnerorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt det syn at treningen av kunstig intelligens er basert på et enormt opphavsrettstyveri og det arbeides derfor på flere fronter med å påvirke lovgivning og regulering av KI. Det rigges derfor for et større KI-prosjekt i Grafill som vil ha en egen handlingsplan. Prosjektet vil arbeide med kunstig intelligens juridisk, politisk og faglig. I tillegg vektla daglig leder dreiningen i Grafills arbeid de siste årene til å bli mer og mer politisk. Med de nedgangstidene som rammet bransjen i 2023 og fortsetter å ramme i 2024 bekreftet hun organisasjonens sterke fokus på å påvirke de rammene som nå berører designerne hardest. Grafills nye prosjekt om å forme en designpolitikk handler også i stor grad om å løfte verdien av design i samfunnet. Ikke minst i forhold til digitaliseringen og det grønne skiftet.

Daglig leder presenterte både regnskap og budsjett for kommende år. Hun vektla også viktigheten av kollektive vederlagsmidler og hvordan disse bidrar til skapelsen av nye åndsverk, til å fremme fagene, ivareta interessene og samle alle som organisasjonen representerer i et stort faglig fellesskap. Det ble også informert om at styrene i Grafill og Grafill Fond vil planlegge håndteringen av et regnskapsteknisk mellomværende som har eksistert i over to tiår mellom regnskapene til Fond og forening. Grafills revisor fra BDO, Leif Åge Aabø, var tilstede og ga sin beretning om regnskapet. Revisjonen av Grafills regnskap innebærer hvert år å påse at alt går riktig for seg og at vederlagsmidlene Grafill mottar rapporteres på korrekt vis og i tråd med kravene fra Kulturdepartementet og den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Kontrollkomiteen ved Ashley Booth ga styret gode skussmål for sitt arbeid gjennom 2023 og bekreftet at kontrollkomiteen også var kjent med det regnskapstekniske. Fondstyret regnskap ble også lagt frem og de fikk gode spørsmål fra salen om sitt arbeid og forvaltningen av Grafills midler.

Advokatfullmektig Marie Grønvik gjennomgikk den omfattende revideringen av Grafills vedtekter. Etter gode spørsmål fra medlemmer ble vedtektene i sin helhet enstemmig vedtatt. 

Valg av medlemmer til styrer og utvalg er en viktig post på programmet, og leder av valgkomiteen, Tobias Apelgren, presenterte komiteens foreslåtte kandidater, som alle ble valgt med akklamasjon. Behnam Farazollahi ble gjenvalgt som leder av hovedstyret i Grafill.

På møtet var det 29 stemmeberettigede til stede, fysisk og digitalt. 

Valgte styrer og utvalgt i 2024 #

Grafills hovedstyre #

Behnam Farazollahi, styreleder
Ragnhild Nordgård
Kim Holm 
Cecilie Maurud Barstad
Synnøve Hungnes
Tine Moe Løvberg
Frode Skaren 
Sara Risvåg, vara 
Are Kleivan, vara 

Styret Grafill Fond #

Mikkel Cornelius Lehne
Erik Ødegaard
Siri Selnæs
Evan McGuinness
Halvor Nordrum, vara
 

Valgkomitéen #

Tobias Apelgren
Listya Amelia
Trond Bredesen
Anders Fabritius

Kontrollutvalget #

Ashley Booth
Sunniva Djupedal

Stipendkomiteen #

Kristian Pedersen
Marius Sunde
Eivind Stoud Platou
Åge Peterson
Magnhild Winsnes
Linda Skarpås, vara
Kristin Roskifte, vara

Protokoll generalforsamling 2024

Vedtekter Grafill

Sakspapirer til generalforsamling 2024