UX Norge: Undersøkelse om mangfold i designbransjen

Mange snakker om at de jobber for mangfold, men hvor bra fungerer det egentlig i praksis? Det vil UX Norge finne ut av og har laget en undersøkelse de håper mange vil svare på.

UX Norge ønsker svar fra designbransjen i sin undersøkelse om mangfold (illustrasjonsfoto UX Norge).

UX Norge ønsker svar fra designbransjen i sin undersøkelse om mangfold (illustrasjonsfoto UX Norge).

– Vi er fremdeles en relativt ung bransje med lite oversikt og tall å analysere over tid. Fra undersøkelser som Okse sin Design i Norge og Grafills lønnsundersøkelse vet vi en del om kjønnsbalanse og utdanningsnivå, men vi har derimot ingen data om mangfoldet i bransjen, sier Tone Nordbø på UX Norge sine nettsider. 

Målet er en årlig oversikt over hvordan det står til på dette området i bransjen vår. Undersøkelsen, som er laget i samarbeid med Daniel Hasan i Netlife, ser på mangfold i form av etnisitet, bakgrunn, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og nedsatt funksjonsevne. 

Undersøkelsen finner du her

Svarfrist 21. juni 2024.

Les mer på uxnorge.no