Samarbeid for en mangfoldig bransje

Daglig leder Lene Renneflott har siden i sommer jobbet sammen med lederne for flere andre bransjeorganisasjoner om en felles plan for økt mangfold.

Fra venstre: Lene Renneflott, Behnam Farazollahi, Umar Ashraf, Habon Beegsi, Mala Wang-Naveen, Jens Barland og Per Kristian Voss Halvorsen (foto Marianne Lind).

Fra venstre: Lene Renneflott, Behnam Farazollahi, Umar Ashraf, Habon Beegsi, Mala Wang-Naveen, Jens Barland og Per Kristian Voss Halvorsen (foto Marianne Lind).

Samarbeidet om en felles mangfoldsplan startet som et svar på oppfordringen som kom i en kronikk i Kampanje i sommer. Der etterlyste kronikkforfatterne en større bevissthet om mangfold og også en plan for dette arbeidet i hele kommunikasjonsbransjen. ANTI fulgte opp med en panelsamtale, der også daglig leder i Grafill deltok.

– Grafill har alltid forsøkt å jobbe for å sikre at mangfold er representert i det arbeidet vi gjør. Likevel ser vi at en felles overordnet plan i samarbeid med andre organisasjoner gjør det lettere å formidle dette ut til alle de vi representerer og er i dialog med. For å skape endring og forandre holdninger må vi være bevisste på hva vi sier og hvordan vi handler. Det gjelder både i den daglige driften og i design- og kommunikasjonsløsninger som leveres til kundene, sier Lene Renneflott.

– Det er viktig at vi søker å representere hele det norske samfunnet i utdanningene, teamene og i arbeidene våre. Representasjon, det å se synlige forbilder som ligner deg selv, er viktig for å trekke flere til fagene og bransjene våre. Vi trenger flere synlige foregangspersoner med minoritetsbakgrunn som kronikkforfatterne som valgte å lede an debatten i sommer.

Grafill ba nylig Christina Skreiberg intervjue tre illustratører om hvordan de jobber for å speile det mangfoldige samfunnet vårt. I artikkelen Tre illustratører med mangfoldig strek var det særlig to sitater daglig leder Lene Renneflott festet seg ved.

Jeg har alltid hatt alle slags mennesker rundt meg, og man tegner kanskje det man selv er vant til å se.

Lisa Aisato

- Jeg savner mer naturlig representasjon, som ikke er basert på stereotyper. Denne instagramposten åpnet øynene mine veldig for dette! Jeg tror det er en lang prosess, hvor vi må jobbe hardt for å øke bevisstheten. Aller først når vi nok kollektivt et punkt som jeg har nådd nå: Å være bevisst fordi jeg ønsker å gjøre ting annerledes. Det neste steget tror jeg er å komme til et punkt hvor inkludering faller så naturlig at man ikke må være bevisst på det.

Line Isabel Eielsen

- Når jeg ser disse to sitatene opp mot hverandre så minner de meg på at folk har forskjellig erfaringsbakgrunn og kompetanse på dette. Innimellom kan vi snuble over et gap mellom de som alltid har hatt mangfold rundt seg og de som kanskje ikke alltid har hatt det, men som likevel jobber hardt for å speile det mangfoldige samfunnet vi lever i, sier Lene. – Vi må prøve og sikkert feile, og vi må jobbe mot rasisme og diskriminering, men mest av alt må vi feire hver gang mangfold lykkes! Og løfte frem mangfold og mangfoldsarbeid der vi kan.

Umar Ashraf, en viktig stemme for mangfold i kommunikasjonsbransjen, innledet ANTIs seminar i sommer (foto Marianne Lind).

Klikk for å se bildet "Anti Mangfold Panelsamtale 2" i full størrelse

Umar Ashraf, en viktig stemme for mangfold i kommunikasjonsbransjen, innledet ANTIs seminar i sommer (foto Marianne Lind).

Her er det organisasjonene har blitt enige om:

En mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert #

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer.

Vi, Kreativt Forum, Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen, representerer ulike medlemsorganisasjoner og tiltakene vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.

Tiltakene vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold.

Vi vil jobbe med tiltak innen fire områder:

  • Mangfoldstrategi
  • Mangfoldkompetanse
  • Rekruttering innad i bransjen og til utdanning
  • Representasjon og rollemodeller

Tiltak kan være: guider, case, seminarer, samarbeid med andre aktører, med mer.

Bransjesamarbeid om mangfold: – Vi har en lang vei å gå (Medier24)