Møte med Nærings- og fiskeridepartementet om konkurranseloven og veiledende satser

Grafill møtte onsdag 21. oktober Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for å få likestilt bokillustratører og -designere med forfattere og oversettere etter konkurranseloven.

Illustrasjon: Dorte Walstad

Illustrasjon: Dorte Walstad

Fra Grafill deltok daglig leder Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen. Sammen med oss i møtet var også Norske Billedkunstnere (NBK) ved daglig leder Gyrid Garshol og juridisk rådgiver Kim Erik Dahlskås, samt prof.dr.juris Erling Hjelmeng fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen for møtet var felles brev til NFD fra Grafill og NBK av 11. september 2020 med en juridisk betenking fra professor Hjelmeng om bokillustratører og -designeres status etter konkurranseloven.

Daglig leder Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen arbeider for et forskriftsunntak i konkurranseloven for bokillustratører og -designere (foto Aksel Jermstad).

Klikk for å se bildet "Lr" i full størrelse

Daglig leder Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen arbeider for et forskriftsunntak i konkurranseloven for bokillustratører og -designere (foto Aksel Jermstad).

Sammen om å endre konkurranseloven
Våre utøvere på bokområdet står svakest i forhandlingene med forlag og andre aktører. Deres inntekter er særdeles lave. Noe både Grafills lønnsundersøkelse 2017 og Inntektsrapporten 2020 tydelig viser. De vil likevel som hovedregel anses som «foretak» etter konkurranseloven, og dermed omfattet av konkurranselovens regler. Følgelig rammes de også av forbudet mot å koordinere priser og andre konkurranse-sensitive vilkår.

Forfattere og oversettere har i dag et særskilt forskriftsfestet unntak fra konkurranselovens forbud når det gjelder samarbeid om standard-/ normalkontrakter om forfatterroyalty og oversetterhonorar (https://lovdata.no/forskrift/2014-12-19-1716/§10) .

I samarbeid med NBK har vi derfor over lengre tid jobbet for å få på plass den nødvendige dokumentasjon og argumentasjon for å få departementet til å utvide forskriftsunntaket til også å omfatte bokillustratører og -designere.

Gode grunner for endring
Hjelmengs betenkning konkluderer med at bokillustratører og -designere har det samme behov for forutsigbarhet og klargjøring som forfattere og oversettere, og at det ikke er noen grunner til å forskjellsbehandle de ulike «bokarbeiderne». Tendensene i EU viser også en større aksept for å gi selvstendige næringsdrivende rettigheter som ligger opp til de rettigheter arbeidstakere har.

Vi mener derfor NFD har alle gode grunner til å endre forskriften. Dersom vi vinner frem, kan vi begynne arbeidet med å forhandle nye rammeavtaler med Forleggerforeningen med veiledende- eller minimumspriser for oppdrag om bokillustrasjon og -design.

Vårt brev til NFD og Hjelmengs betenkning finner du her:

Brev til Nærings- og fiskeridepartementet 11. september 2020
Betenking fra professor Hjelmeng 21. august 2020

Nettsak om prissamarbeid:
Kan vi samarbeide om priser for illustrasjon og design av bøker?

Møte 25.3.2019:
Møte for Grafills medlemmer som jobber med bøker

Nettsaker om Grafills arbeid for å bedre vilkårene til utøvere som jobber med bøker:
Arbeid for å bedre vilkårene til utøvere som jobber med bøker
Det usynlige arbeidet

Inntektsrapport for bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og tegneserieskaping