Du kan søke utbetaling for privatkopiering

Når dine tegneserier, tegninger og illustrasjoner blir publisert, kan du ha krav på utbetaling for privatkopiering. Dette søker du om individuelt, og søknadsportalen åpner 1. juni.

PKVV

Det er lov å kopiere åndsverk til privat bruk, men åndsverkloven sikrer en rett til økonomisk kompensasjon for slik kopieringen. Stortinget bevilger derfor en årlig kompensasjon for privatkopiering over statsbudsjettet.

Det er BONO som fordeler kompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ)., og fordelingen skjer etter mandat fra og i samarbeid med Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ). 

I likhet med de andre organisasjonene på det visuelle feltet, samarbeider Grafill med BONO om den nærmere individuelle fordelingen av kompensasjonen for visuelle verk. 

Du kan søke kompensasjon for kopiering i 2023, og søknadsportalen er åpen i perioden 1. – 30. juni 2024.

Søk om utbetaling på pkvv.bono.no