30 nye studieplasser til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Det har lenge vært behov for å utdanne flere designere i Norge. Nå varsler regjeringen penger til 4000 nye studieplasser, det betyr blant annet 30 flere plasser til designstudenter på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2020.

Flere plasser til designstudenter på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2020 (foto AHO)

Flere plasser til designstudenter på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2020 (foto AHO)

Regjeringen sier at koronakrisen er medvirkende til at de nå oppretter 4000 nye studieplasser. Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020.

– Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Vi er glad for at regjeringen med dette tiltaket befester at design er en kompetanse som samfunnet har behov for, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill. Flere studieplasser til designstudenter er noe både Grafill og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har jobbet for i flere år. Norge har noen av verdens dyktigste og mest erfarne designere. De siste årene har mange designstudenter hatt jobbtilbud før de er uteksaminert, og i år er det igjen rekordmange søkere til designstudiene. Dette viser designfagenes status og samfunnets behov for dem.

– Det er ikke bare et løft for designfaget på AHO. Det er også et bidrag til å løse den store etterspørselen etter designkompetanse i arbeidslivet, sier Rachel Troye, prorektor og leder for Institutt for design på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. – Designmetodikk er i dag anerkjent som en vesentlig kompetanse for omstilling og innovasjon i både offentlig og privat sektor og spiller en stadig større rolle i samfunnsutviklingen. Dette åpner for nye muligheter for faget, for skolen, for arbeidslivet og for videre utvikling av fremtidsrettede løsninger.

Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor gir regjeringen også penger til 250 nye rekrutteringsstillinger.

Les mer på aho.no

Se fordelingen av plasser på regjeringen.no