Avtale om bibliotekvederlag fornyet med ti nye år

Bibliotekvederlaget sikrer at rettighetshavere får økonomisk kompensasjon for at verk blir lånt ut gratis fra offentlige bibliotek. Nå er ordningen reforhandlet for ti nye år.

Fra utstillingen Årets vakreste bøker 2019 (foto Alex Asensi).

Fra utstillingen Årets vakreste bøker 2019 (foto Alex Asensi).

Bibliotekvederlaget er et kollektivt offentlig finansiert vederlag for bruk av verk utgitt i Norge. Det er et viktig kulturpolitisk virkemiddel som bidrar til at vi har en rik og mangfoldig litterær kultur.

Vederlagets størrelse beregnes ut fra en stykkpris multiplisert med antallet unike verk i offentlige bibliotek. I 2024 er vederlaget på 162,1 millioner kroner. Det fordeles ut til godkjente fond som forvaltes av 28 opphavsrettsorganisasjoner, deriblant Grafill. Andelen som utbetales til Grafill er i 2024 på ca. 4 millioner kroner.

Bibliotekvederlaget skal fordeles slik at det stimulerer skapende virksomhet. Grafill disponerer vederlagsmidlene gjennom blant annet individuelle utbetalinger (stipender eller lignende) og kollektive tiltak (kompetanseheving med mer).

Les mer om vederlagsordningene