Reagerer på skilt-konkurranse

Statens vegvesen vil honorere skilt-design med gavekort på tusen kroner. Mange reagerer, også Grafill, som har sendt en formell henvendelse i saken.

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill, ser et økende press på opphavsretten (foto Aksel Jermstad)

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill, ser et økende press på opphavsretten (foto Aksel Jermstad)

Lørdag skrev Klassekampen om Statens vegvesen som har utlyst en konkurranse der de ønsker bidrag til nye kampanjeskilt for fart og oppmerksomhet. De beste bidragene vil bli premiert med et gavekort på tusen kroner. Alle som sender inn til konkurransen gir også fra seg opphavsretten, noe som innebærer at Statens vegvesen kan bruke bidraget som de vil.

– Midt i en nasjonal krise er det bekymringsverdig at store offentlige aktører legger ut useriøse konkurranser som reduserer designfaget til «hobbyvirksomhet». Det designbransjen trenger nå er gode offentlige anbud og oppdragsvilkår, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill, som er intervjuet av Klassekampen om saken.

Hun reagerer også sterkt på at Statens vegvesen overtar opphavsretten til alle innsendte bidrag.

– Jeg mener det ikke er behov for dette. De kunne for eksempel bedt om en mer begrenset bruksrett. Når de erverver all opphavsrett, kan de nærmest gjøre akkurat hva de vil med bidraget, men med en bruksrett ivaretas opphaver samtidig som også oppdragsgivers rimelige behov dekkes, sier hun til Klassekampen.

Grafill har også henvendt seg formelt til Statens vegvesen i saken.

Avhengig av formelle henvendelser fra medlemmer
– Vi får mange henvendelser om anbud og opphavsrett om dagen. Det er bra. Vi er avhengig av at medlemmer formelt tar kontakt med oss for å kunne gå i dialog med tilbyderne. Da har vi konkrete henvendelser vi kan vise til fra utøvere og Grafill bedriver ikke «kritikk og synsing», men konkret ivaretakelse av våre medlemmers rettigheter.

Grafill anbefaler også gjennomgående sine medlemmer å reservere sekundærbruk til lisensiert materiale, slik at sekundærbruken smidig og rimelig kan forvaltes kollektivt gjennom Kopinor, Norwaco og Bono. Den kollektive forvaltningen og de kollektive vederlagsmidlene er et villet, gjennomtenkt og robust system som i dag utgjør et fundament for norsk opphavsrett og kulturøkonomi. Totaloverdragelser underminerer dette systemet.

Opphavsretten er under press
– Vi gjør alltid både en faglig og juridisk vurdering av en konkurranse eller et anbud før vi henvender oss. For tiden ser vi et stort press på opphavsretten. Det bekymrer oss veldig. Det er faktisk veldig sjelden at det er behov for at opphaver skal overdra hele opphavsretten sin. Det kjøpere av våre tjenester som regel trenger er kun nødvendige bruksrettigheter på de tiltenkte bruksområder, for rimelig tid, i et rimelig territorium, for et rimelig honorar. Totaloverdragelse til underpris er aldri noe vi kan anbefale, sier Renneflott.

– Grafill har alltid som mål å få endret uheldige konkurranse- eller anbudsvilkår til beste for utøverne, men samtidig på en måte som ivaretar behovet til de som lyser ut anbudet eller konkurransen. Ofte ligger det gode intensjoner bak, men tilbyderne eller innkjøpsavdelingen deres kan mangle dybdekunnskap i våre fagfelt eller Åndsverkloven. Dialog med tilbyder fungerer ofte best om den ikke foregår parallelt i mediene. Grafill kontakter av prinsipp derfor ikke media først i denne typen saker, men tar direkte kontakt og inviterer til dialog. Samtidig uttaler vi oss selvfølgelig dersom journalister henvender seg slik Klassekampen gjorde i denne saken. Grafill når i mange tilfeller frem med å få endret vilkår i konkurranser og anbud når vi tar kontakt. Vi bidrar også mer enn gjerne med rådgivning i forkant av anbudsutlysninger.

Grafill har gode samarbeid med mange offentlige aktører, som for eksempel NRK som ledet an og appellerte til resten av offentlig sektor om å holde designprosjektene i gang under den første koronabølgen.

Les saken i Klassekampen her

Holder koken og viser vei i en krevende tid