Yrkesaktive utøvere innen visuell kommunikasjon; illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskaping, animasjon og tjenestedesign kan søke stipend fra Grafill. Man kan søke støtte for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle faget. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer i Grafill.

Søk Grafillstipend i perioden 3.–24. oktober 2022.