Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Formålet er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder i Norge.

Totalt skal det deles ut stipend for 4.6 millioner kroner i 2019. Stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

I menyene under finner du mer informasjon om Grafillstipend.