Grafill-stipend 2018 er delt ut

Grafill mottar hvert år vederlagsmidler fra Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlaget som fordeles ut til medlemmer og andre fagutøvere gjennom en stipendordning. Stipendkomiteen har nå delt ut årets stipendpott.

Illustrasjon: Hanne Berkaak

Illustrasjon: Hanne Berkaak

I 2018 ble det delt ut 110 stipend (pluss hovedstyrets Klassikerpris, Bokkunstpris og fire Visuelt studentgull) for totalt 4 600 000,-

Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder i Norge. Stipendenes formål er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke, man trenger ikke være medlem i Grafill.

Komiteen 2018 har bestått av Andreas Berg, Bjørnar Pedersen, Frode Skaren, Rashid Akrim og Per Kristian Stoveland.

Se oversikt over stipendmottakere 2018

Les mer om Grafill-stipend