Takk til alle som kom på informasjonsmøte om Grafillstipend 2018!

Vi håper alle fikk god innsikt i Grafills stipendordning og svar på spørsmål. Vi minner om at alt man trenger å vite for å søke stipend ligger tilgjengelig på Grafills nettsider.

Illustrasjon Hanne Berkaak

Illustrasjon Hanne Berkaak

På våre stipendsider finnes også mange gode eksempler på stipendsøknader som har blitt til konkrete prosjekter, utstillinger, reiser og mer. Les de inspirerende intervjuene her.

Vi har fått noen henvendelser fra stipendsøkere som bor utenbys om streaming av informasjonsmøtet, og tar det med oss videre til neste års utlysning. Vi vil bare poengtere at alle opplysninger man trenger for å søke ligger tilgjengelig på nettsiden. Det var dette innholdet som ble gjennomgått, i tillegg ble det vist eksempler fra det digitale verktøyet som stipendkomiteen bruker i sitt tildelingsarbeid og til slutt en spørsmålsrunde fra salen.

Husk også at du alltid kan kontakte Grafill dersom du har spørsmål rundt det å søke stipend!

Vi minner også om at fristen for å søke Grafill-stipend 2018 er fredag 9. november.

grafill.no/stipend