Norsk Illustrasjonsfond 2018

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Søknadsfrist i midten av oktober.

Foto: Norsk Illustrasjonsfond

Foto: Norsk Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Norsk Illustrasjonsfond forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Initiativet ble tatt av tegneren Randi Monsen som da var leder av Tegnerforbundet. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst.

Stipendene tildeles illustratører og enkeltutøvere, Tegnerforbundet og foreningens tidsskrift NUMER og relevante arrangementer.

Du kan søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend høsten 2018.

Du anbefales å bruke følgende søkerportal, men de tar også i mot søknader sendt i posten eller levert inn til:

Tegnerforbundets galleri
v/Norsk Illustrasjonsfond
Rådhusgaten 17, 0158 Oslo

Søknadsfrist 15. oktober 2018.

www.norskillustrasjonsfond.no