I år skal det deles ut flere stipender enn noen gang!

Stipendpotten i Grafill har økt med kr 600.000,- i 2018. Totalt skal det deles ut stipender for 4.6 millioner kroner. Det er mer enn noen gang før og Grafill inviterer med stor glede alle utøvere innen fagfeltene vi representerer til å søke!

Illustrasjon: Hanne Berkaak

Illustrasjon: Hanne Berkaak

Det er mange endringer på gang i både bransjen og markedet om dagen, noe som gjenspeiles i hva det jobbes med og hvordan det jobbes i Grafill. Grafill har derfor vedtatt en ny strategi. Vår retning skal blant annet basere seg på behovene til fagutøverne vi representerer, og vi skal drive åpent og transparent.

Med økte stipendmidler og ny strategi måtte vi gjennomgå Grafills stipendordning. Styret nedsatte derfor en bredt sammensatt arbeidskomité som i år har jobbet med å vurdere stipendtyper, stipendstørrelser og tildelingskriterier, og komiteens forslag ble i høst vedtatt av styret.

Styret og komiteen har hatt som mål at det skal være lettere å søke, at flere skal motta stipend, samt at tildelingskriteriene skal være tydelige.

Som et ledd i arbeidet, har vi gjennomgått tidligere års stipendarbeid. Det viser blant annet at stipendene de siste årene har fordelt seg i tråd med medlemmenes ønsker og behov. For eksempel har 77% av bokstipendene gått til bokillustrasjon og tegneserie og dermed noen av våre utøvere som sliter mest økonomisk. Andre gledelige funn er at 49% av den totale stipendpotten har gått til utøvere utenfor Oslo og at 49% av stipendene gikk til ikke-medlemmer, i tråd med retningslinjene for kollektive vederlag. Forøvrig har stipendene fordelt seg godt over de forskjellige fagområdene Grafill representerer. Dette er trender både komiteen og Grafills styre er opptatt av å opprettholde i den nye stipendordningen.

Grafill vil fortsette å jobbe systematisk med å evaluere og videreutvikle stipendordningen for at den best mulig skal komme fagutøverne til gode. Slik bidrar stipendene også til den kulturelle og faglige utviklingen i Norge.

Grafills stipender muliggjøres av de kollektive vederlagsmidlene fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign.

Foruten stipender, må de kollektive midlene også brukes til kollektive tiltak. Kollektive tiltak skal bidra til å styrke hele det kulturelle kretsløpet gjennom for eksempel rådgivning, politisk arbeid, kurs, møteplasser e.l.

Vi håper at så mange som mulig søker! Husk at ordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre. De som har arbeidet med å gjennomgå stipendordningen er:

Anders Fabritius, Grafill hovedstyre
Goedele Teirlinck, Grafill Stavanger
Martin Hvattum, Grafill Illustrasjon
Andreas Berg, representant for Grafills stipendjury
Benedicte Ebbesen Paulsen, Grafill administrasjon
Marianne Lind, Grafill administrasjon
Christian Wadahl Uhlen, Grafills advokat

Les mer om Grafill-stipend her