Leser søker bok: Utviklingsstipend 2019

Er du forfatter, illustratør eller serieskaper? Leser søker bok lyser ut nye stipender. Søknadsfrist er 1. november 2019.

Lesersokerbok Stipend

Vil du inkludere de som leser i motvind i ditt bokprosjekt? Leser søker bok støtter skjønnlitteratur, faglitteratur og tegneserier.

Det er helt vanlig å ha leseutfordringer, en av tre voksne og hver femte skoleelev har problemer med å lese en vanlig tekst. Noen har kognitive utfordringer, andre trenger tilrettelegging med symbolspråk, punktskrift eller tegnspråk. Mange som sliter med å lese har dysleksi eller konsentrasjonsvansker. Mennesker med norsk som andrespråk kan også trenge nye bøker av høy kvalitet som er litt lettere å lese.

I denne utlysningsrunden er det tre satsningsområder:

Bøker for voksne (alle målgrupper)

Bøker for mennesker med utviklingshemming, alle aldersgrupper

Bøker for mennesker med norsk som andrespråk, alle aldersgrupper.

Les mer om på nettsidene til Leser søker bok