Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder i Norge. Stipendenes formål er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke, du trenger ikke være medlem i Grafill. I menyene under finner du all informasjon du trenger for å søke Grafillstipend.