Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder i Norge. Stipendenes formål er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter.

Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke, du trenger ikke være medlem i Grafill.

I menyene under finner du all informasjon du trenger for å søke Grafill-stipend.
Søknader skal registreres på Min side på Grafills nettsider.
Har du spørsmål om stipend, kontakt oss gjerne!

Vi utlyser nye stipender i oktober (dato kommer), med søknadsfrist 1. november 2019.
Merk at stipendtypene kan være justert fra i fjor.