Q: Må jeg være Grafill-medlem for å søke stipend?
A: Nei, alle utøvere innenfor våre fagområder kan søke, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Q: Må jeg være i jobb for å kunne søke stipend?
A: Ja, stipend tildeles yrkesaktive utøvere.

Q: Må jeg jobbe fulltid for å kunne søke stipend?
A: Søkere må være yrkesaktiv innen våre fagområder tilsvarende 50 % stilling eller mer.

Q: Hvilke fagområder må jeg arbeide innenfor for å søke Grafill-stipend?
A: Du må være yrkesaktiv innen visuell kommunikasjon; illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskaping, animasjon eller tjenestedesign.

Q: Skal jeg dokumentere at jeg er faglig utøver?
A: Ja, i søknadsskjema kan du dokumentere med cv, vitnemål eller lenke til LinkedIn e.l.

Q: Jeg er engelsk, men arbeider i Norge. Kan jeg søke stipend?
A: Ja, ordningen gjelder for norske og utenlandske utøvere med fast bopel og aktivt virke i Norge.

Q: Jeg er norsk, bor i Danmark, men har arbeid i Norge. Kan jeg søke stipend?
A: Ja, norske utøvere i utlandet med aktivt virke i Norge kan søke.

Q: Jeg er norsk, men bor og arbeider i Danmark. Kan jeg søke stipend?
A: Nei, man må ha aktivt virke i Norge for å kunne søke.

Q: Kan man søke som en gruppe?
A: Siden stipendene er personlige kan kun enkeltpersoner søke, men en enkeltperson kan søke for et felles prosjekt.

Q: Kan man søke som bedrifter, organisasjoner eller foretak?
A: Nei, kun enkeltpersoner kan søke.

Q: Kan man søke som enkeltperson på vegne av et kollektiv, fellesskap eller nettverk?
A: Ja. Grafill utbetaler og innberetter stipender til skattemyndighetene som «Trekkfrie stipend» på den enkeltes personnummer. Stipendene vil fremgå av forhåndsutfylte skattemeldinger. Ettersom forhåndsskatt ikke trekkes av beløpet, er mottager ansvarlig for skatt på eventuelt overskudd, private uttak, egen lønn mv. Dersom en stipendmottager ønsker å gjennomføre stipendet i egen næringsvirksomhet, er vedkommende selv ansvarlig for alle skatte- og avgiftsrettslige, samt alle bokførings- og regnskapsmessige forhold i den forbindelse.

Q: Jeg studerer, kan jeg søke stipend?
A: Nei, studenter under utdanning kan ikke søke Grafill-stipend.

Q: Kan jeg søke Grafill-stipend flere år på rad?
A: Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend mellom kr. 0,- og 50.000,- og en karantene på to år ved tildelte stipend mellom kr. 51.000,- og 100.000,- (Unntak fra karantenereglene gjelder utstillingsstipendene Grafills lokaler og Deichman Grünerløkka)).

Q: Jeg fikk prosjektstipend i 2022, kan jeg søke Kompetanse- og fagutviklingsstipend i 2023?
A: Nei, på grunn av karantenereglene kan du ikke søke stipend i 2023.

Q: Jeg fikk utstillingsstipendet til Grafills lokaler i 2022, kan jeg søke igjen i 2023?
A: Ja, disse stipendene er utelatt fra karanteneordningen.

Q. Gjelder karantene for alle typer stipend?
A: Nei, utstillingsstipendene Grafills lokaler og Deichman Grünerløkka er ikke med i karanteneordningen.

Q: Må prosjektet jeg skal søke støtte til falle inn under en gitt kategori?
A: Ja, prosjektet må falle inn under de stipendtyper som Grafills hovedstyre har bestemt skal gjelde.

Q: Hva skjer dersom jeg har søkt på feil stipendtype?
A: Stipendkomiteen kan flytte søknaden dersom den naturlig hører til under en annen stipendtype.

Q: Kan jeg søke om flere stipend på samme prosjekt?
A: Ja, du kan søke om flere stipender, men vi anbefaler at du leser nøye gjennom og velger den stipendtypen som passer ditt prosjekt best. Det er ikke hensiktsmessig å søke flere stipend på samme prosjekt da stipendkomiteen ønsker å fordele midlene på flere utøvere og vil flytte søknader som tydelig har havnet under feil stipendtype.

Q: Kan jeg få tildelt et mindre beløp enn jeg har søkt om?
A: Ja, man søker innenfor en ramme, og stipendkomiteen avgjør hvor stort beløp som tildeles.

Q: Hvordan kan jeg kommunisere at prosjektet delfinansieres med Grafill-stipend?
A: Du kan angi slik informasjon i budsjettet som lastes opp i søknadsskjemaet.

Q: Kan jeg søke støtte til etablering av virksomhet?
A: Ja, nyutdannede kan søke Etableringsstipend inntil to år etter endt utdannelse. Profesjonelle utøvere kan søke Virksomhetsutviklingsstipend.

Q: Kan jeg søke støtte til drift av virksomhet?
A: Nei, det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomhet/foretak.

Q: Hvordan søker jeg Grafill-stipend?
A: Alle søknader skal registreres på Grafills nettsider. Logg inn eller opprett ny bruker og start registreringen.

Q: Kan jeg starte en registrering og fullføre senere?
A: Ja, du kan velge å fullføre registreringer på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen ved midnatt.

Q: Hvilke tekster bør jeg forberede til søknaden?
A: Søknaden må inneholde en beskrivelse av formål og begrunnelse.

Q: Er det noen annet jeg bør forberede til søknaden?
A: Ja, vi ber om ett referansebilde som er til hjelp for stipendkomiteen når de skal behandle søknadene. Du kan også velge å laste opp bilder, filmer, skisser som underbygger søknaden din.

Q: Kan jeg skrive søknaden på engelsk?
A: Yes.

Q: Må jeg legge ved et budsjett for prosjektet det søkes støtte til?
A: Ja, søknaden skal inneholde et budsjett.

Q: Skal jeg leveres noe fysisk?
A: Nei, det skal kun leveres digitale søknader.

Q: Skjemaet virker ikke, hva er feil?
A: Dersom du har problemer, prøv å oppdatere din nettleser til siste versjon, eventuelt prøv med en annen nettleser. Kontakt Grafill dersom ikke dette hjelper.

Q: Hvordan foregår tildeling av stipend?
A: En stipendkomité og gjennomgår alle søknader og velger hvilke prosjekt som skal tildeles stipend.

Q: Hvilke kriterier ligger til grunn for tildelingene?
A: Hver søknad blir nøye vurdert på blant annet prosjektkvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg vurderes alle søknader under ett for spredning på fagområder, geografi, alder, kjønn med mer.

Q: Hvordan får jeg vite om jeg har fått innvilget min stipendsøknad?
A: Grafill sender ut mail til alle søkere etter at stipendkomiteen er ferdig med tildelingsarbeidet. Mailen sendes ut i løpet av desember.

Q: Kan jeg få en begrunnelse dersom min søknad ikke innvilges støtte?
A: Nei, beslutninger er endelige og avslagene begrunnes ikke.

Q: Er det et krav om rapportering dersom man får stipend fra Grafill?
A: Enkelte stipendtyper har krav om rapportering, da må mottaker sende sluttrapport til Grafill. Sluttrapporten skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet, aktiviteten, tiltak, eller annet som er gjennomført. Ny søknad om tilskudd vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Q: Hvordan utbetales stipend?
A: Kontakt Grafill for utbetaling av tildelt stipend. Merk at tildelte stipend må kreves utbetalt senest to kalenderår etter tilsagn.