UDs reisetilskudd for design og arkitektur

DOGA administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning for designere og arkitekter. Tilskudd til reise og transport gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer. 

Foto: doga.no

Foto: doga.no

DOGA forvalter Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning, som skal bidra til at norske designere og arkitekter får mulighet til å presentere arbeidet sitt i utlandet gjennom utstillinger og foredrag.

Søknadsfristene i 2018 er 15. mars, 1, juni og 1. oktober.

Les mer på doga.no