Stipendkomiteen velges av Grafills generalforsamling og består av fem fagpersoner med bred kompetanse innenfor fagområdene Grafill representerer. Komiteens medlemmer velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg en gang. Komiteens sekretær er fra Grafills administrasjon.

Komiteen tildeler stipend og arbeider etter retningslinjer vedtatt av Grafills hovedstyre. Hver søknad blir nøye vurdert av komiteen, som ser på blant annet prosjektenes faglige kvalitet og gjennomføringsevne synliggjort med tidsplan, budsjett og beskrivelser. I tillegg vurderer komiteen alle søknader under ett med tanke på spredning; alle innen våre fagområder skal ha mulighet til å få støtte, de ser på prosjektmessig spredning, at det er variasjon i tildelingene, og som en landsdekkende organisasjon er det viktig at by/land også er ivaretatt, alder og kjønn er andre viktige parametre. Stipendkomiteen bestemmer selv hvordan kriteriene skal slå ut for den enkelte stipendtype.

Stipendkomité 2019

  • Aud Gloppen
  • Frode Skaren
  • Linn Eriksen
  • Per Kristian Stoveland
  • Rashid Akrim
  • Bjørnar Pedersen, vara
  • Hanna Munkeby, vara

Stipendkomiteen er ikke ansvarlig for tildeling av R21-stipend, eller stipend til Klassikerprisvinner, Bokkunstprisvinner og studentprisene i Visueltkonkurransen. Til disse stipendene er det utstillingsutvalget, hovedstyret og juryene i Visuelt som tildeler midler.