Stipendkomiteen velges av Grafills generalforsamling og består av fem fagpersoner med bred kompetanse innenfor fagområdene Grafill representerer. Komiteens medlemmer velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg en gang. Komiteens sekretær er fra Grafills administrasjon.

Komiteen tildeler stipend og arbeider etter retningslinjer vedtatt av Grafills hovedstyre. Hver søknad blir nøye vurdert av komiteen, som ser på blant annet prosjektenes faglige kvalitet og gjennomføringsevne synliggjort med tidsplan, budsjett og beskrivelser. I tillegg vurderer komiteen alle søknader under ett med tanke på spredning; alle innen våre fagområder skal ha mulighet til å få støtte, de ser på prosjektmessig spredning, at det er variasjon i tildelingene, og som en landsdekkende organisasjon er det viktig at by/land også er ivaretatt, alder og kjønn er andre viktige parametre. Stipendkomiteen bestemmer selv hvordan kriteriene skal slå ut for den enkelte stipendtype.

Stipendkomité 2020

  • Per Kristian Stoveland
  • Linn Eriksen
  • Rashid Akrim
  • Frode Skaren
  • Kristin Roskifte
  • Bjørnar Pedersen, vara
  • Anna Fiske, vara

Et eget utstillingsutvalg tildeler stipender for aktiviteter og utstillinger i Grafills lokaler og hos Deichman Serieteket.