Disse fikk Grafillstipend i 2023

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Tildelingen for 2023 er klar, det er delt ut stipender for totalt 5 190 000 kroner.

Illustrasjon: Zarina Saidova / byHands

Illustrasjon: Zarina Saidova / byHands

Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Det kom inn totalt 381 søknader, og av disse er 112 innvilget stipend. Midlene går til blant annet bokutgivelser, utstillinger, formidling, forskning og utvikling, reise og etablering.

Stipendmidlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. Stipendene er et viktig bidrag til faglig og kulturell utvikling innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer i Grafill.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre, og en stipendkomité tildeler stipendene.

Alle som har søkt Grafillstipend får tilsendt en epost fra oss om tildelingen, sjekk spam-filteret om du ikke finner den i innboksen din.

Nytt fra i år er at utbetaling skjer to ganger i året. Et utbetalingsskjema må fylles ut innen 31. januar eller 31. august, og så utbetales stipendet omtrent 14 dager etter dette. Tildelte stipend i 2023 må kreves utbetalt senest 2025, og en sluttrapport skal være sendt inn senest desember 2026. Skjemaene finner du på Min side (portal.grafill.no).

Her er en oversikt over stipendmottakere i 2023

Les mer om Grafillstipend