Søk Grafillstipend 2023

Nå har du muligheten til å søke midler til nye prosjekter, reiser, utstillinger og mer. Alle yrkesaktive profesjonelle skapere innen design, illustrasjon og visuell kommunikasjon kan søke stipend fra Grafill. Søknadsfrist 31. oktober.

Illustrasjon: Zarina Saidova / byHands

Illustrasjon: Zarina Saidova / byHands

Hver høst utlyser Grafill stipend. Formålet er å gi finansiell støtte til skapere så de kan utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Det er mange stipendtyper å søke på, som prosjektstipend, reisestipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend, etableringsstipend, utstillingsstipend og aktivitetsstipend. 

For å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode og sikre at ikke de samme mottar stipend år etter år, har vi en karanteneordning. Karantenetiden varierer fra ett til to år, avhengig av beløp. Usikker på om det gjelder deg? Du kan se tidligere tildelinger her.

I år er det en stipendramme på nærmer 5 000 000,- Stipendordningen finansieres av vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco og Bibliotekvederlaget. Disse kollektive midlene skal kompensere rettighetshavere som vi representerer innen design, illustrasjon og visuell kommunikasjon, og skal gå tilbake til det kulturelle økosystemet i form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser eller lignende) eller individuelle tiltak (direkte støtte og stipender). Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

En stipendkomité tildeler stipendene, og alle mottakere får tilsendt et tilsagnsbrev med detaljer om utbetaling og rapportering.

Husk å sette deg godt inn i reglene for å søke. Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om stipend, send epost til grafill@grafill.no. Vi har også forsøkt å svare på mange av de vanligste spørsmålene på denne Q&A-siden, og du kan se opptak fra et informasjonsmøtet om stipend i 2019.

Søknadsfrist er tirsdag 31. oktober 2023 ved midnatt.

Les mer om Grafillstipend

Søk Grafillstipend (logg inn)