Husk fristen for å søke utbetaling for privatkopiering

Når dine tegneserier, tegninger og illustrasjoner blir publisert, kan du ha krav på utbetaling for privatkopiering. Dette søker du om individuelt. Søknadsportalen åpner 1. april.

PKVV

Det er lov å kopiere åndsverk til privat bruk, men åndsverkloven sikrer en rett til økonomisk kompensasjon for slik kopieringen. Stortinget bevilger derfor en årlig kompensasjon for privatkopiering over statsbudsjettet, og i 2022 ble det bevilget rundt 2,5 millioner kroner til visuelle verk.

Fordelingen skjer etter mandat fra og i samarbeid med Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ). I likhet med de andre organisasjonene på det visuelle feltet, samarbeider Grafill med BONO om den nærmere individuelle fordelingen av kompensasjonen for visuelle verk. Ordningen og søknadsskjemaet for tegneserier, tegning/ illustrasjon og kart er utformet av Grafill og BONO i felleskap.

Portalen for søknad om kompensasjon for privatkopiering i 2022 åpner 1. april - med søknadsfrist 30. april 2023.

Søk om utbetaling på pkvv.bono.no