Søk stipend og støtte hos Norsk illustrasjonsfond

I høst kan du søke Arbeidsstipend og Bolognastipend fra Norsk illustrasjonsfond.

Illustrasjonsfond 2023 web

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjon. Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek. Midlene skal brukes til stipend og støtte til norske illustratører og tegnere, samt relevante arrangementer.

I høst kan du søke Arbeidsstipend og Bolognastipend.

Søknadsportalen er åpen fram til 15. oktober 2023.

Se hvordan du søker:

www.norskillustrasjonsfond.no