En liten rapport før påske om Grafills arbeid

Vi får ofte spørsmål om hva de viktigste sakene Grafill jobber med om dagen er. Vi forsøker å holde alle løpende orientert gjennom nyhetsbrevet vårt, men vi skjønner at det kan oppleves litt stykkvis og delt med mange små artikler. Derfor lager vi her en samleartikkel om noe av det viktigste den siste tiden. Håper det gir et overblikk og litt innsikt.

Grafills Freiagutt har fått ny plass i trappen i Møllergata, og er klar til å ta i mot besøkende så snart vi kan åpne dørene.

Grafills Freiagutt har fått ny plass i trappen i Møllergata, og er klar til å ta i mot besøkende så snart vi kan åpne dørene.

Nytt hus i Oslo
Det har vært en del jobb med flytting og ferdigstilling av lokaler de siste månedene. Grafill har fått et supert nytt hus i Møllergata i Oslo som vi gleder oss til å åpne. Så snart det er lov skal vi åpne dørene og invitere alle inn på kaffe og utstillinger og arrangementer og fest. Inntil vi kan det jobber vi for å finne digitale løsninger for å få fag og innhold ut til medlemmer. Etter et helt år med korona er vi i Grafill ferdige med å avlyse ting. Akkurat nå rigger vi ferdig utstillingsmodulene og arbeidssonen for besøkende. Vi legger til rette for et levende hus i Oslo hvor man både kan møtes og sitte å jobbe. Og selv om vi ikke kan si en dato for når det blir, håper vi som dere at det er veldig snart.

Bransjen må ta ekstra vare på studentene nå
Mange studenter føler seg isolert, ensomme og synes det er ekstra vanskelig både personlig og faglig å få gjennomført studiene. Det bekymrer oss i Grafill, og vi ber derfor bransjen om å engasjere seg litt ekstra i de unge nå. Inviter gjerne studenter og nyutdannede på digital kaffe og snakk med dem om karrieremuligheter og kloke valg. Vis dem at dette er en bransje det er verdt å stå utdanningsløpet ut for! Det kommer en tid som blir bedre og det er arbeid til de aller fleste etter studiene. Digitaliseringen har ikke stoppet opp under koronaen og det er behov for flere dyktige designere og illustratører.

Vi ønsker oss en inkluderende og åpen bransje for flere enn studenter og nyutdannede. Grafill jobber fortsatt sammen med våre søsterorganisasjoner i kommunikasjonsbransjen om felles mangfoldstiltak. Før sommeren håper vi å kunne dele en guide til bransjen om hva som skal til for å få på plass en god mangfoldsstrategi i egen virksomhet eller avdeling.

Grafill står på for bokillustratører og -designere
Mange av våre medlemmer som jobber med forlag og med bøker opplever større krav til levering uten økt kompensasjon for arbeidet. Å styrke 'bokarbeidere' er et prioritert arbeid i Grafill. I høst hadde vi et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for å få likestilt bokillustratører- og designer med forfattere og oversettere etter konkurranseloven. Og for et par dager siden hadde vi et oppfølgingsmøte med Konkurransetilsynet. Vi håper og tror at vi nå endelig nærmer oss at bokillustratører og -designere får samme unntaket i konkurranseloven som forfattere og oversettere, og at vi snart kan få satser inn i våre kontrakter og avtaler med Den norske forleggerforening. Heldigvis har vi en av Norges dyktigste professorer i konkurranserett, Erling Hjelmeng på laget, samt god støtte fra juristene i Norske billedkunstnere (NBK).

Tegneseriepotten må økes!
Alle ordningene som omfatter tegneserier i Kulturrådet må økes. Grafill Tegneserie og daglig leder Lene Renneflott jobber kontinuerlig for at vilkårene til de som jobber med tegneserie og bøker skal bli bedre på flere fronter. I tillegg til at han er viktig i det politiske arbeidet, rådgir og hjelper Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen mange enkeltpersoner i forhandlinger med forlag og kommersielle oppdrag. Grafill er også i dialog med Høgskulen i Volda om mulighetene for å få på plass en egen tegneserieutdanning. Gode samarbeid er vinneroppskriften i kulturlivet så her har vi fått med oss Norske faglitterære forfattere og oversettere (NFFO) og Tegnerforbundet på laget. Heldigvis har tegneserieskaperne mange gode venner, og Grafill sørger også for å samarbeide med Norske barne og ungdomsbokforfattere (NBU), Leser søker bok og Norsk barnebokinstitutt (NBI) der vi har felles interesser. Det at disse organisasjonene også har løftet frem den visuelle litteraturen i mange sammenhenger de siste årene har vært viktig i å øke forståelsen og anseelsen til tegneserieskapere og illustratører. Tegneseriefaget vokser i sjanger, mengde og status. Det er bra, men vi må sørge for at inntekten øker i samme takt. Faglig gleder vi oss til den ærverdige prisen Årets Tegneserie skal juryeres snart. Denne gang med Inga Sætre i juryen på vegne av Grafill.

Stipender og vederlagsmidler er viktig!
Vederlag fra Kopinor sikrer stipend og tilbud til utøvere gjennom organisasjonene, og Grafill er i disse dager i nye forhandlinger i Kopinor om den digitale utviklingen og kopieringen i dagens skole. Kopinor har de siste årene gjort et betydelig arbeid for å fange opp digitalkopieringen i deres undersøkelser. Kopiering foregår mer og mer digitalt og i mange forskjellige flater. Lærere kopiere og deler digitalt innhold til elever ved et tastetrykk, og skolene er mer selektive enn noen gang i forhold til hvor mange bøker og/eller digitale læremidler de kjøper inn fra forlagene. Dette har konsekvenser for både opphavsretten og det økonomiske systemet som i dag sikrer at illustratører og designere får betalt for kopiert innhold. Her har Grafill et viktig oppdrag i å passe på at våre utøvere blir ivaretatt. Her står Grafill sammen med Norske faglitterære forfattere og oversettere (NFFO), Den norske forleggerforening og Kopinor for å verne opphavsretten der vi kan. Særlig i arbeidet med å påvirke politikere til å gå bort fra de nye «gratis» læremidlene som tilbys skoler via NDLA og FRiDA.

I tillegg skjer det mye både EU-rettslig og politisk som også kan få konsekvenser for både vederlag og opphavsrett. Derfor har vi vært veldig aktive i høringsrundene med det nye CRM-direktivet og i DSM-direktivet som har høringsfrist i slutten av denne uken.

Koronatiltak
Grafill er aktive i og sammen med Kunstnernettverket og opp mot myndigheter for å formidle hvordan koronatiden preger våre medlemmer. Vi følger godt med på hva som kommer av tiltak og forsøker å dele informasjon der vi kan. Så lenge pandemien fortsetter så vil vi fortsette å kjøre koronaundersøkelser med jevne mellomrom. Disse har vært til stor hjelp når vi skal være troverdige i vår formidling av medlemmenes utfordringer ovenfor myndighetene. Takk for at dere fortsetter å svare.

Anbudsprosesser og urettferdige konkurransevilkår for designoppdrag
Mange medlemmer kontakter oss om anbudsprosesser og Grafills opplevelse er at når vi tar kontakt med tilbydere, så blir vi ofte hørt. Mange strever med å forstå hva som er en god innkjøpsprosess for designtjenester. Derfor jobber vi nå med å få på plass informasjon på nettsidene som skal være til hjelp både for tilbydere og byråer.

Webinarer om stressmestring og motivasjon
I mars satte vi opp to webinarer om selvledelse, stressmestring og motivasjon i samarbeid med Moment, en av Norges ledende leverandører på psykologitjenester til arbeidslivet. Selv i denne utfordrende tiden, melder heldigvis flere at oppdragsmengden stiger og at det nye digitaliserte arbeidslivet på en måte har normalisert seg. Men arbeidslivet handler også om motivasjon og mestring. I landsdeler med mye smitte blir vi sittende hver for oss, og det er ikke så mange fysiske møter å hente inspirasjon fra. Team-opplevelsen knirker mer i digital form og vi mister småprat og de små interaksjonene som er limet mellom kolleger. Det krever at alle må være mer bevisste på å skape psykologisk trygghet - både for oss selv og andre.

På det første webinaret med arbeidspsykolog Gunhild Nordal, meldte flere i chatten om vansker med å være kreative, konsentrere seg og få nok pauser. Vi gjentar noen gode råd fra Gunhild - lag deg gode rutiner, marker overganger mellom jobb og fritid, og husk å være raus med deg selv. Kjenner du at stresset øker, kan du bruke Gunhilds gode tips om å "puste i firkant". Vil du bruke påsken på å lade opp med gode teknikker for stressmestring så kan du som medlem se webinaret her.

Det andre webinaret ble ledet av psykolog Vilde Vollestad og var rettet spesielt mot studenter og nyutdannede. Mange studenter føler seg isolert, ensomme og synes det er ekstra vanskelig både personlig og faglig å få gjennomført studiene. Seminaret med Vilde tok for seg mange fine praktiske råd, og sammen med førsteårsstudent Hans Jacob Wernersen fra Arkitektur- og designhøyskolen svarte hun på spørsmål fra mange engasjerte studenter. Webinaret er varmt, klokt og relevant for alle i korona-tiden, ikke bare studenter. Det kan sees av medlemmer her.

Digital Visuelt prisutdelingsfest
Tilbakemeldingene vi får fra bransjen er at folk vil ha mer samhold, mer samhandling og flere live-sendinger. Kan vi ikke samles IRL, så får vi samles digitalt! Vi inviterer til digital Visuelt prisutdeling i år igjen. I sanntid.

Utstillingsåpning både på nett og i Møllergata
Og etter påske åpner vi utstilling med illustrasjonene til Erlend Peder Kvam. Selv om ikke det er mulig å komme inn i lokalene, vil utstillingen kunne sees fra vinduene for de som er ute og «walk and talk» eller på video for de som er andre steder enn i Oslo. I tillegg blir det utstillingsåpning på nett og bildene kan kjøpes online.