Opphavsretten under press - Grafill ber kommunene si nei til FriDA

Grafill stiller seg bak Kopinors oppfordring til kommunepolitikere om å stemme nei til FriDA, et planlagt kommunalt samarbeid om læremiddelplattformer som særlig hindrer inntekter for sekundærbruk.

Lene Renneflott under Årets vakreste Bøker fagdag med fokus på visuell litteratur (foto Alex Asensi)

Lene Renneflott under Årets vakreste Bøker fagdag med fokus på visuell litteratur (foto Alex Asensi)

– Det er sikkert ikke kommunenes hensikt at opphaverne, deriblant illustratører og designere, skal tape både rettigheter, inntekter og stipendmuligheter, men det er i realiteten det som er risikoen med disse læremiddelplatformene, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

Kopinor, organisasjonen for rettighetshavere, Grafill, NFFO og Forleggerforeningen sendte forrige uke brev til Fredrikstads kommunepolitikere med oppfordring om å stemme nei til et planlagt samarbeid med Fri Digital Arena (FriDA) om kjøp av digitale læremidler til grunnskolen.

FriDA har klare paralleller til NDLA (Norsk Digital Læringsarena), et samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner (med unntak av Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring.

– Erfaringer fra NDLA har vist at det er svært krevende for en offentlig finansiert aktør å produsere profesjonelt innhold av høy kvalitet. I tillegg til å påvirke konkurranseforholdene i primærmarkedet for læremidler, har NDLA også negative konsekvenser for det kreative kollektive miljøet fordi inntektene fra sekundærbruk rammes, skriver Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor, i et leserinnlegg til Fredrikstad Blad.

Grafill mener at både NDLA og FriDA underminerer forlag, opphavere, markedet for læremidler og det kulturelle økosystemet. Grunnen er kravet om at opphaverne frasier seg sine rettigheter til viderebruk gjennom Creative Commons- (CC-) lisenser. Dette bryter med normal rettighetsforvaltning og fratar opphaverne kontroll over bruken av sine verk.

– Det er i særdeleshet bruken av Creative Commons-lisenser som vi reagerer på og bekymrer oss over. Med slike lisenser avstår opphaveren langt videre rettigheter enn nødvendig. I en alminnelig kontraktsforhandling ville en slik omfattende rettighetsoverdragelse krevd et vesentlig tilleggshonorar. Slik taper opphaverne på flere fronter med lisensmodellene i FriDA. Både i form av opprinnelig honorar, og ved at de undergraver systemet for stipendmidler, sier Lene Renneflott.

Grafill ba i sitt brev bystyret i Fredrikstad om å stemme mot etablering og deltagelse i FriDA, eller i det minste utsette saken til konsekvensene for opphaverne i større grad er avklart.

Grafill har også tidligere i høst vært i dialog med Vestland fylkeskommune i forbindelse med utlyst konkurranse om rammeavtale for kjøp av animasjoner og illustrasjoner til NDLA.

– Den kollektive forvaltningen og de kollektive vederlagsmidlene er et villet, gjennomtenkt og robust system som i dag utgjør et fundament for norsk opphavsrett og kulturøkonomi. Nå må vi være våkne for nye krefter og lisensieringsmodeller som truer dette systemet, sier Lene Renneflott.

Les mer om saken på Kopinors nettsider

Debattinnlegg Kopinor i Fredrikstad Blad

Brev fra Grafill til Fredrikstad kommune angående bystyrets behandling av FriDA-saken

Brev fra Grafill til Vestland fylkeskommune angående rammeavtale for kjøp av animasjoner og illustrasjoner til NDLA