Grafill har mangfold som et viktig satsingsområde i sin strategi. I 2020 innledet vi også et samarbeid vi med flere andre bransjeorganisasjoner om en felles plan for økt mangfold. Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer.

Målet er en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert!