Må bli slutt på urettferdig behandling av bokillustratører og -designere

Konkurranseloven forbyr prissamarbeid, men det finnes unntak. Grafill har hatt møte med Konkurransetilsynet for å få til et unntak også for bokillustratører og -designere.

Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen står på for å få unntak i konkurranseloven for bokillustratører- og designere.

Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen står på for å få unntak i konkurranseloven for bokillustratører- og designere.

I motsetning til bokillustratører og -designere, er forfattere og oversettere unntatt konkurranseloven når det gjelder normalkontrakter og standardavtaler om forfatterroyalty og oversetterhonorar. Grafill har over lengre tid jobbet for å få Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til å likebehandle bokillustratører og -designere med forfattere og oversettere.

Bokillustratører og -designere er som hovedregel «foretak» etter konkurranseloven, og dermed omfattet av konkurranselovens strenge regler. De rammes derfor også som utgangspunkt av forbudet mot prissamarbeid. Grafill kan derfor ikke forhandle kollektive avtaler med bokforlagene om faste satser på deres vegne. Visuelle litteraturarbeidere har samme behov for forutsigbarhet og klargjøring som forfattere og oversettere, og det er ingen grunn til å forskjellsbehandle de ulike «bokarbeiderne». Gang på gang viser Grafills inntektsundersøkelser at utøvere som jobber med visuell litteratur tjener minst. Og mange rapporterer at det ikke har vært prisvekst på ti år.

Grafill innhentet en betenkning fra prof. dr. juris Erling Hjelmeng i 2020. Han påviser en inkonsistens i behandlingen av de ulike yrkesgruppene i bokregelverket. Dette var tema for Grafills møte med NFD i oktober, som du kan leser mer om her.

Utviklingen i EU og internasjonalt peker også i retning av en mykere tilnærming i konkurransereglene for de selvstendig næringsdrivende som i stor grad ligner ansatte. Bokillustratører og -designere har behov for kollektive forhandlingsløsninger.

I prinsipielle spørsmål er det viktig at vi står sammen med våre søsterorganisasjoner, og Grafill har i denne saken invitert med og hele veien samarbeidet med Norske Billedkunstnere (NBK), som blant annet representerer Tegnerforbundet.

Daglig leder Lene Renneflott og advokat Christian Wadahl Uhlen i Grafill møtte Konkurransetilsynet, tirsdag 23. mars, for å redegjøre for det behovet bokillustratører og -designere har for en avklaring på hvordan de skal forholde seg til regelverket. I møtet var også professor Erling Hjelmeng og NBKs advokat Kim Erik Dahlskås. Formålet med møtet var å redegjøre for bokillustratørers og -designeres arbeidshverdag, og forhåpentlig få veiledning fra Konkurransetilsynet om hvordan vi skal forholde oss til uklarhetene.

Konkurransetilsynet tok vår problemstilling på alvor, men kunne ikke på stående fot gi noen nærmere veiledning. De uttrykte likevel forståelse for at Grafills og NBKs medlemmer har behov for avklaring på dette punktet.

Grafill vil fortsette å følge opp saken, både mot departement og konkurransemyndigheter, inntil vi får samme unntak som forfattere og oversettere. Det må bli slutt på urettferdig behandling av bokillustratører og -designere.