Søk stipend og støtte hos Norsk illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjon. I vår kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, søknadsfrist 15. mai.

Illfond

Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek. Midlene skal brukes til stipend og støtte til norske illustratører og tegnere, samt relevante arrangementer.

Søknadsportalen er åpen fra 1. april til 15. mai 2023.

www.norskillustrasjonsfond.no