Nå kan du søke Grafillstipend

Alle yrkesaktive, profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon kan søke Grafillstipend. Søknadsfrist er 31. oktober 2022.

Tekstplakat Stipend Gronn

Grafill deler årlig ut stipendmidler. Hensikten er å gi finansiell støtte til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke, det er ingen krav til medlemskap i Grafill.

Det er mange stipendtyper å søke på; flere typer prosjektstipend, reisestipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend, etableringsstipend, utstillingsstipend og aktivitetsstipend. Du finner en oversikt over stipendtypene her.

Stipendrammen er i 2022 kroner 4 850 000,- I tillegg kommer tidligere stipend-tildelinger det ikke er gjort krav på.

Karantene for deg som fikk stipend i 2021 (ingen regel uten unntak)
Karanteneordningen skal bidra til å fordele midlene på flere søkere. Karantenetiden varierer fra ett til to år. Mottok du stipend i 2021 har du karantene i ett år, altså kan du ikke søke stipend i år. Mottok du stipend i fjor på mer enn kroner 51.000,- har du karantene i to år, altså kan du ikke søke stipend før i 2024. Unntaket fra karanteneordningen er stipend som gjelder utstillinger og aktiviteter i Grafills hus og hos Deichman Grünerløkka. Disse kan alle søke på uavhengig om man har fått stipend tidligere år. Les mer om karantenereglene her.

Om Grafillstipend
Stipendenes formål er å gi finansiell støtte til utøvere for mulighet til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign, og midlene skal gå tilbake til det kulturelle økosystemet i form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser eller lignende) eller individuelle tiltak (direkte støtte og stipender). Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

Vi kan hjelpe
Vi har forsøkt å svare på mange av de vanligste spørsmålene på denne Q&A-siden. Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om stipend, send epost til grafill@grafill.no. Se også opptak fra tidligere informasjonsmøte om stipend, der blir også mange spørsmål besvart.

Søk innen fristen
Vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene Grafill representerer til å søke. En stipendkomité tildeler stipendene og alle mottakere får beskjed innen året er omme. Søknadsfrist er mandag 31. oktober 2022 ved midnatt.

Søk stipend (logg inn)

Les mer om Grafillstipend