Søk stipend hos Norsk illustrasjonsfond

Nå kan du søke arbeids- og prosjektstøtte og reise-og studestipend hos Norsk illustrasjonsfond. Søknadsfrist er 15. mai.

Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Formålet er å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk.

Søknadsportalen er åpen fra 1. april – 15. mai 2022.

www.norskillustrasjonsfond.no