Norsk illustrasjonsfond lyser ut stipend

Nå kan du søke Arbeids- og prosjektstøtte og Bolognastipend hos Norsk illustrasjonsfond.

Logo Illfond 21

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Formålet er å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk.

Gå inn på www.norskillustrasjonsfond.no og les mer om hva du kan søke på.

Søknadsportalen er åpen til 15. oktober.