Grafillstipend 2022 er delt ut

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon, og stipendene for 2022 er nå delt ut.

Utstillinger som er gjennomført med Grafillstipend.

Utstillinger som er gjennomført med Grafillstipend.

Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer i Grafill.

Stipendmidlene er delt ut som prosjektstipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend, etableringsstipend og reisestipend. Det er også delt ut stipend til utstillinger i Grafills visningslokale i Møllergata 39 og hos Deichman Grünerløkka, og aktivitetsstipend for faglige arrangement i Grafills hus.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre, og en stipendkomité tildeler stipendene.

Stipendkomiteen for 2022 har bestått av Linn Eriksen, Kristin Roskifte, Kristian Pedersen, Eivind Stoud Platou og Åge Peterson.

Oversikt over stipendmottakere 2022

Les mer om Grafillstipend