tilbake

Grafill

Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

 • Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene.
 • Grafill står bak Visuelt, Nordens største årlige arrangement innen visuell kommunikasjon, og konkurransen Årets vakreste Bøker.
 • Grafill holder til i R21, Rosenkrantz gate 21, i Oslo sentrum. Et lokale på 350 kvm, som benyttes til utstillinger, foredrag, workshop, juryering og sosiale aktiviteter.
 • Grafill består av ni lokallag og seks faggrupper, som sammen og hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser.
 • Grafill er engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å fremme våre fagområders interesser. Dette gjøres gjennom aktiv deltagelse i skandinaviske, nordiske, europeiske og verdensomspennende nettverk.
 • Grafill er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk Illustratør-forbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to foreningene en felles forening, Grafill.

 • Ansatte i Grafill R21

Etiske retningslinjer

Grafills etiske retningslinjer skal bidra til god yrksetikk i forhold til faget, andre utøvere, oppdragsgivere, miljøet og samfunnet rundt oss. Retningslinjene fastsettes til enhver tid av Grafills hovedstyre.

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Grafills generalforsamlinger.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingens viktigste oppgaver er valg av hovedstyre og fondsstyre, godkjenning av budsjettforslag og diskusjon om faglige aktiviteter.

Årsberetninger

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingens viktigste oppgaver er valg av hovedstyre og fondsstyre, godkjenning av budsjettforslag og diskusjon om faglige aktiviteter.

Hovedstyret

Hovedstyrets oppgave er å påse at de vedtak og retningslinjene som styret trekker opp blir etterfulgt av sekretariatet, og at midlene disponeres i overensstemmelse med organisasjonens formål. I tillegg utnevner styret utvalg og komitéer. Hovedstyret består av en leder og seks faste medlemmer som ut fra sine respektive fagområder skal gjenspeile organisasjonens sammensetning. I tillegg velges det to vararepresentanter. Styremedlemmene velges for en periode på to år av gangen.

 • Styreleder Randi Hobøl // post(at)umbrastudio.no // 909 95 135
 • Nestleder Dag Solhaug Laska // dag(at)bleed.no // 908 65 922
 • Morten Budeng // morten(at)kingdesign.no 
 • Vera Pahle // vera(at)verapahle.no 
 • Teodor Bjerrang // teodor(at)ixd.no
 • Cathrine Louise Finstad // cathrine(at)desillustrert.no
 • Suzie Webb // suziew(at)me.com
 • Glenn Wange (vara) // glenn(at)flid.se 
 • Truls Indrearne (vara) 
 • Catrine Kooyman Krogseth (studentrepresentant) // catrine.krogseth(at)gmail.com

 • Grafills hovedstyre 2014

Styret Grafill Fond

Fondets oppgave er å motta vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som f. eks fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om Bibliotekvederlag. Fondets midler brukes til beste for utøverne i samsvar med intensjonene i Lov om Bibliotekvederlag. Dels til utøvere ved individuelle og generelle utbetalinger til: stipendier eller tilsvarende støtteordninger til individuelle rettighetshavere, driftstilskudd til Grafill, tiltak for å styrke faget, og sosiale tiltak.

 • Leder Rachel Bergesen Troye // rachel.troye(at)aho.no
 • Nina Klausen // nina(at)klausen.com
 • Siw Bang Larsen // siw.bang.larsen(at)online.no
 • Kristine Vintervold // post(at)kristinevintervold.no
 • Aslak Gurholt Rønsen (vara) // aslak(at)yokoland.com

Utvalg

Grafill har mange organer og utvalg som ivaretar forskjellige interesser.

Kopivederlagsfond
et forvalter midler fra Kopinor som blir mottatt av Grafill i henhold til kollektive avtaler om sekundærbruk, f.eks. kopiering. Fondets midler skal brukes til beste for utøverne i faget.

Bibliotekvederlagsfondet forvalter vederlag for bruk av illustrasjon og grafisk design i norske bibliotek, utbetalt gjennom Kulturdepartementet i henhold til lov av 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag. Fondets formål er å støtte norske grafiske designere og illustratører i samsvar med denne loven.

Opptakskomitéen 
vurderer medlemssøknader på bakgrunn av arbeidsprøver søkeren har levert, dersom vedkommende ikke tilfredsstiller kravene om utdanning for medlemsopptak. Hovedstyret i Grafill oppnevner opptakskomitéen.

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Magne Hopp // magne.hopp(at)aphel.no
 • Sissel Helene Ringstad // seasailsytti2(at)hotmail.com
 • Nina Rønne // nina(at)illi.no
 • Harald Nordberg 

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Geir Goosen
 • Marius Renberg

Utstillingsutvalget
 planlegger og gjennomfører utstillinger i Grafill R21. Velges av våre faggrupper.

 • Håvard Johansen // onomatopoetikon(at)gmail.com
 • Anders Fabritius // anders(at)racecar.no
 • Eivind Nilsen // eiiviind(at)gmail.com
 • Håvard Gjelseth // hg(at)weareint.io
 • Eivind Vetlesen // eivind(at)basta.no
 • Martin Biehl // martin(at)grafill.no
 • Benedicte Ebbesen Paulsen // benedicte(at)grafill.no

Stipendkomiteen er ansvarlig for planlegging, behandling og gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen. Velges av generalforsamlingen.

 • Kristine Vintervold // post(at)kristinevintervold.no
 • Lars Håvard Dahlstrøm // lars(at)neue.no
 • Martin Lundell // martlund(at)khio.no
 • Inga Sætre
 • Tonje Holand
 • Ingvil Marstein

Visueltutvalget
 planlegger og gjennomfører Visueltdagene.

 • Christina Magnussen, Gala // gala.as
 • Kjell Ekhorn, Non-Format // non-format.com
 • Sigurd Kristiansen, Toxic // toxic.no
 • Randi Larsen, Studio Larsen // studiolarsen.no
 • Morten Torgersen, Expology // expology.com

Medlemskap i internasjonale organisasjoner

NVK - Nordisk Visuell Kommunikasjon
Nordisk Visuell Kommunikasjon (NVK) er et nettverk for det nordiske opphavsrettssamarbeidet. Vår svenske søsterorganisasjon Svenska Tecknare er for tiden sekretær for nettverket. NVK er i dag et uformelt nettverk med fokus på opphavsrett, konkurransevilkår og spørsmål knyttet til rammebetingelser og bransjens utvikling. NVK har samlet flere felles dokumenter i den hensikt å arbeide for å sikre og opprettholde en felles kunnskap og tydelige regler for det nordiske markedet. NVK er via sine medlemsorganisasjoner også aktive på et europeisk og et globalt nivå. 

SDA - Scandinavian Design Alliance
Sveriges Designer (SD), Norske Industridesignere (NID), Danske Designere (DD) og Grafill har i en periode arbeidet sammen for å undersøke mulighetene for å etablere et tettere og gradvis mer forpliktende skandinavisk samarbeid. Dette samarbeidet er ment å hvile på tre søyler: utveksling av kunnskap innen våre fagområder, utvikling av felles innsatser overfor våre medlemmer, og en konsolidering av partenes synlighet og påvirkning overfor omverdenen. Alt dette ut fra et skandinavisk perspektiv.

EIF - European Illustrators Forum
EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter og å fremme illustrasjon gjennom en samordnet europeisk aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike land er medlem av EIF, og det arbeides både på lokalt nivå og med en rekke felles initiativer på internasjonalt nivå. Frankfurt Book Fair og Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt valgt som de mest effektive steder for store aktiviteter og møteplasser. Medlem av hovedstyret i Grafill, Cathrine Louise Finstad ble valgt til EIFs president i 2013.   

BEDA - The Bureau of European Design Associations
BEDAs formål er å være et permanent bindeledd mellom sine medlemmer og myndigheter i EU for å kunne kommunisere og fremme verdien av design og innovasjon til den europeiske økonomien. BEDA har 42 medlemmer fra 24 medlemsland i Europa. Medlemmene er designsentre, offentlige finansierte organisasjoner som fremmer design, og foreninger med profesjonelle designere fra hele Europa. BEDA er en non-profit organisasjon og drives av et styre som velges annethvert år. BEDA har hovedkontor i Brussel.

ICOGRADA og IDA
The International Council of Graphic Design Association, Icograda, er en internasjonal organisasjon for grafisk design og visuell kommunikasjon. Grafill representerer Norge blant 67 medlemsland og regioner på verdensbasis. Icograda er en del av The International Design Alliance, IDA, en strategisk allianse mellom internasjonale organisasjoner som representerer design. Alliansen består av The International Council of Societies of Industrial Design (Icsid) og The International Council of Graphic Design Associations (Icograda). The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) er invitert inn som en tredje part.

Våre samarbeidspartnere

Arctic Paper
Arctic Paper Norge AS er markedsleder innen salg og distribusjon av grafisk finpapir i Norge. Med sitt lidenskapelige forhold til papir leverer Arctic Paper produkter produsert på egne fabrikker i Sverige, Polen og Tyskland.  De velkjente varemerkene Amber, Arctic og Munken selges først og fremst til trykkerier, ofte anbefalt av grafiske designere, reklamebyråer og in house-byråer. Selskapet har et meget sterkt miljøfokus og leverer papir som er FSCTM- og PEFC-sertifisert i tillegg til arbeid med Paper Profile, EMAS og ISO 14001. Arctic Paper er Grafills faste leverandør av papir, og foreningens samarbeidspartner på kurs og kunnskap om papir i kommunikasjon.

Infografikk
InfoGrafikk ble etablert i 1989 som et kompetansesenter for grafisk bransje. InfoGrafikk har status som AppleCenter og tilbyr løsningsorienterte leveranser basert på standard maskin- og programvare. InfoGrafikk er Grafills faste samarbeidspartner på IT-support og tekniske leveranser.

 

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev