tilbake

Grafill

Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagutøvere og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og digital design.

  • Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene.
  • Grafill står bak Visuelt, Nordens største årlige arrangement innen visuell kommunikasjon, og konkurransen Årets vakreste Bøker.
  • Grafill holder til i R21, Rosenkrantz gate 21, i Oslo sentrum. Et lokale på 350 kvm, som benyttes til utstillinger, foredrag, workshop, juryering og sosiale aktiviteter.
  • Grafill består av ni lokallag og seks faggrupper, som sammen og hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser.
  • Grafill er engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å fremme våre fagområders interesser. Dette gjøres gjennom aktiv deltagelse i skandinaviske, nordiske, europeiske og verdensomspennende nettverk.
  • Som medlemsorganisasjon i Kopinor og Norwaco mottar Grafill årlige vederlagsmidler som fordeles ut til medlemmer og andre fagutøvere gjennomen stipend og faglige aktiviteter.
  • Grafill er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk Illustratør-forbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to foreningene en felles forening, Grafill.

Vederlagsordninger

Som medlemsorganisasjon i Kopinor og Norwaco mottar Grafill hvert år vederlagsmidler som fordeles ut til medlemmer og andre fagutøvere gjennom en stipendordning.

Kopinor
Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering. En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no). Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Norwaco
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. De krever inn vederlag for bruken, og fordeler dette videre til rettighetshavere. Norwaco fordeler hovedsakelig vederlag kollektivt til medlemsorganisasjonene, som fordeler vederlagene videre. De 34 medlemsorganisasjonene, omfatter mer enn 37.000 individuelle rettighetshavere.

Bibliotekvederlag
Avtalen om bibliotekvederlag mellom staten og organisasjonene bygger på enhetspris i forhold til den totale bokstammen i bibliotekene. Det er 22 organisasjoner som mottar bibliotekvederlag. Ordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for opphavsmenn til åndsverk.

Etiske retningslinjer

Grafills etiske retningslinjer skal bidra til god yrksetikk i forhold til faget, andre utøvere, oppdragsgivere, miljøet og samfunnet rundt oss. Retningslinjene fastsettes til enhver tid av Grafills hovedstyre.

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Grafills generalforsamlinger.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingens viktigste oppgaver er valg av hovedstyre og fondsstyre, godkjenning av budsjettforslag og diskusjon om faglige aktiviteter.

Årsberetninger

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingens viktigste oppgaver er valg av hovedstyre og fondsstyre, godkjenning av budsjettforslag og diskusjon om faglige aktiviteter.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev