Minneord for Tove Balas

En siste hjertefølt hilsen og takk til Tove Balas for alt hun var for designmiljøet på Sørlandet.

Tove Balas (1954–2023), foto Robin Balas.

Tove Balas (1954–2023), foto Robin Balas.

Tove Balas var et varmt og viktig ankerpunkt for designere på Sørlandet gjennom flere tiår. Hun ble født 21. mai 1954 og gikk bort den 4. januar i år bare 68 år gammel etter lang tids sykdom. Som leder i Grafill Sørlandet var Tove et sentrum for oss, og satte Kristiansand på kartet for mange unge designere. Hun hadde alltid et stort smil og åpne armer som tok imot oss rotløse designere. Alltid ryddig, positiv og trygg. Var det et arrangement for grafiske designere, kunne man være sikker på at hun sto som arrangør.

Tove var også bindeleddet til Grafill sentralt, den norske organisasjonen for designere og illustratører. Og hun holdt tett kontakt. Lokallaget Grafill Sørlandet ble stiftet tidlig på nitti-tallet, Tove ble etter hvert leder og en ledestjerne for viktigheten av levende lokallag i Grafill. Hun bidro også til at organisasjonens første store landsmøte utenfor Oslo ble holdt i Kristiansand i 1996. Her ble mange av foreningens linjer meislet ut og engasjerte nøkkelpersoner fra hele landet deltok.

Toves anker var mann, barn, hund og hytte som hun ofte snakket om. Hun delte av seg selv og var med på å folkeliggjøre faget vårt.

Det er et stort savn etter Tove som har betydd mye for oss i sin samlende rolle, sin faglige styrke og sitt store inkluderende smil.

I takknemlighet,
på vegne av alle venner i Grafill Sørlandet

Bjørn Høydal, Anne-Britt Thompson, Ingunn Trosby, Therese Skauge Klokset, Sten E. Moe, Johan Olsen og Gunn Buverud Haugen