Bokhylla-avtalen utvidet

Nasjonalbiblioteket og Kopinor er enige om en utvidelse av Bokhylla-avtalen. Nå vil alle bøker utgitt i Norge til og med 2005 kunne leses digitalt på nb.no. 

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, la fram den nye Bokhylla-avtalen fredag 13. oktober. Foto Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, la fram den nye Bokhylla-avtalen fredag 13. oktober. Foto Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket.

Den første Bokhylla-avtalen ble inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor i 2012 og omfattet bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Nå øker avtalen med 175 000 bøker til 400 000, og inkluderer også forsknings- og årsrapporter, utgivelser fra foreninger og lag, offentlige utgivelser med mer.

Nasjonalbiblioteket har som oppgave å bevare og tilgjengeliggjøre publisert innhold, og har digitalisert alle sine bøker. Kopinor representerer rettighetshaverne og kan inngå avtaler som kompenserer rettighetshaverne når befolkningen får tilgang til beskyttede åndsverk. Med utvidelsen økes betalingen fra 17 til 24,5 millioner kroner.

Avtalen inngås som et prøveprosjekt for 2024 og 2025. Det er særlig presisert at bøkene ikke vil være tilgjengelige for utvikling og trening av kunstig intelligens eller språkmodeller. Forlag og forfattere har fortsatt mulighet til å trekke bøker fra Bokhylla.

Les mer om Bokhylla-avtalen

nb.no

kopinor.no