Grafill arbeider for å påvirke og styrke mulighetene for de vi representerer, og bidra til en bransje det går an å leve av. Vi jobber for sterke og gode relasjoner til søsterorganisasjoner, myndigheter, og bransjen. Samarbeid med andre gir oss større påvirkningskraft og skaffer oss allierte i politiske og juridiske saker.