| Grafills hus / Live stream 12:00 – 13:00
Et panel vil lede an samtalen, øverst fra venstre Niklas Mortensen i Designit, Beth Stensen i Posten Bring, Behnam Farazollahi i EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill, Cecilie Lyng i NRK og Sanda Zahirovic i Heydays. Grafills Lene Renneflott er moderator.

Designpolitisk møte hos Grafill blir live streamet

Vi inviterer til et designpolitisk møte i Grafills hus for å legge en felles plan for hvordan vi samlet kan nå frem til politikerne våre. Etter at Grafills siste bransjekartlegging ble omtalt i Kampanje, har flere ledere skrevet oppfølgende kronikker om hvor hardt presset bransjen er på pris i et svært krevende marked. Møtet blir også live streamet så alle kan delta.

Et panel vil lede an samtalen, øverst fra venstre Niklas Mortensen i Designit, Beth Stensen i Posten Bring, Behnam Farazollahi i EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill, Cecilie Lyng i NRK og Sanda Zahirovic i Heydays. Grafills Lene Renneflott er moderator.

Et panel vil lede an samtalen, øverst fra venstre Niklas Mortensen i Designit, Beth Stensen i Posten Bring, Behnam Farazollahi i EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill, Cecilie Lyng i NRK og Sanda Zahirovic i Heydays. Grafills Lene Renneflott er moderator.

Hvis vi klarer å samle oss med felles budskap om hva som skal til for å løfte designnæringen, vil vi stå sterkt når vi i neste runde skal invitere politikerne til dialog om designpolitikk!

Bli med på en samtale og bidra med innspill om hvordan designbransjen kan nå frem politisk i de krevende tidene vi nå er inne i. Regjeringens «Veikart for kreativ næring» som formes i disse dager er en politisk mulighet og en arena der designfeltet endelig kan bli hørt og få satt fokus på samfunnsverdien av design.

Følgende panel av designledere vil lede an praten:

Behnam Farazollahi, Managing Director EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill
Beth Stensen, Fagleder Design, Posten Bring
Cecilie Lyng, Profilsjef, NRK
Niklas Mortensen, Chief Design Officer, Designit
Sanda Zahirovic, Managing Director, Heydays

Moderator for samtalen og møtet er daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

Når: Tirsdag 30. april kl 12.00–13.00
Hvor: Grafills hus, Møllergata 39, Oslo

Gratis å delta, her melder du deg på møte i Grafills hus.

Du kan også følge møtet live på stream, digital billett finner du her.

Mer om saken
I et intervju med Kampanje påpekte daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, hvordan manglende prisvekst og stort konkurransepress kan gi langsiktige og uheldige konsekvenser for den kreative bransjen. Vår siste bransjeundersøkelse om de økonomiske forholdene i designnæringen bekrefter at det er krevende tider, og Grafill maner det offentlige om legge til rette for at designerne overlever dyrtiden, og sørge for at Norge beholder verdiful kompetanse som trengs for fremtidig innovasjon, kommunikasjon, tjeneste- og produktutvikling.

I en oppfølgende artikkel i Kampanje fortalte byråleder og partner i designbyrået Metric Design, Carmita Carlsson og daglig leder og partner designbyrået Bielke&Yang, Christian Bielke, om hvordan de har møtt de krevende tidene.

Deretter svarte Næringsdepartementet Kampanje med løfter til den hardt pressede designbransjen. Statssekretær Tore O. Sandvik var tydelig på at regjeringen ønsker å «fortsette å styrke den kreative næringen».

Både Niklas Mortensen i Designit, Sanda Zahirovic i Hedays og Grafills styrelder, Behnam Farazollahi, har skrevet oppfølgende kommentarer i Kampanje. 

Her kan du lese Grafills innspill til Veikart for kreativ næring