Grafill følger opp regjeringens lovnader om designpolitikk!

Regjeringen har fått i oppdrag av Stortinget å utarbeide en strategi for mer lønnsomme kreative næringer. Vi ønsker regjeringens «veikart for kreativ næring» velkommen i en tid hvor designbransjen er hardt presset. I Grafills høringsinnspill peker vi på flere mulige tiltak. Næringsdepartementet lovte også økt satsing på designnæring i sitt svar til Kampanje forrige uke etter at Lene Renneflott advarte om dagens tilstander i bransjen.

Bilde fra Kampanjes nyhetsbrev, april 2024.

Bilde fra Kampanjes nyhetsbrev, april 2024.

Design er en integrert og uunnværlig del av all teknologi- og produktutvikling. Og, det er vel etablert at tidligfase designtekning gir gode innovasjonsprosesser og at visuell kommunikasjon og merkevarebygging er viktigere enn noen gang i en skjermbasert verden. Det brede nedslagsfeltet er en stor styrke ved designfeltet. Designfagene bidrar, i samarbeid med en lang rekke fag- og forskningsområder, i utviklingen av både metodeverket og løsningene på store samfunnsmessige utfordringer. Kreativ kompetanse har en viktig rolle i både digitaliseringen og det grønne skiftet: God design sikrer at nye tjenester og løsninger kommuniserer riktig med brukerne, tilrettelegger for gode og enkle beslutningsprosesser, riktige og nødvendige beslutninger og gode brukeropplevelser.

Dette er noe av det Grafill påpeker i vårt høringssvar til Næringsdepartementet i anledning regjeringens nye prosjekt «Veikart for kreativ næring». Norge trenger en næringspolitikk som løfter oppstartsmiljøer og etablerte virksomheter med målrettede incentiver og gode rammevilkår. Grafill kommer med følgende konkrete forslag til tiltak for å løfte designnæringen og sikre bedrifts- og samfunnsøkonomiske gevinster:

1. Det eksisterende virkemiddelapparatet må styrkes
2. Stabile rammevilkår må på plass
3. Anbudsprosessene må endres
4. Dialog og samarbeid mellom departement og designfeltet

Bransjen slår alarm og regjeringen lover økt satsing på design
I et intervju med Kampanje forrige uke påpekte daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, hvordan manglende prisvekst og stort konkurransepress kan gi langsiktige og uheldige konsekvenser for den kreative bransjen. Vår siste bransjeundersøkelse om de økonomiske forholdene i designnæringen bekrefter at det er krevende tider, og Grafill maner det offentlige om legge til rette for at designerne overlever dyrtiden, og sørge for at Norge beholder verdiful kompetanse som trengs for fremtidig innovasjon, kommunikasjon, tjeneste- og produktutvikling.

I en oppfølgende artikkel i Kampanje fortalte byråleder og partner i designbyrået Metric Design, Carmita Carlsson og daglig leder og partner designbyrået Bielke&Yang, Christian Bielke, om hvordan de har møtt de krevende tidene.

Og fredag ettermiddag svarte også Næringsdepartementet Kampanje med løfter til den hardt pressede designbransjen. Statssekretær Tore O. Sandvik var tydelig til Kampanje på at regjeringen ønsker å «fortsette å styrke den kreative næringen».

– Dette lover godt! Grafill kommer til å følge opp Næringsdepartementets lovnader i arbeidet med «Veikartet» for mer lønnsomme kreative næringer. DIP-midlene hos Design og arkitektur Norge som det vises til i artikkelen er dessverre ikke nok. DIP er innrettet for kjøperne av designtjenester, ikke for å løfte designnæringen, sier Lene Renneflott.

Innspill fra Grafill til Veikart for kreativ næring (pdf)