Nytt oppdrag på gang? Bruk alltid kontrakt!

Når du har landet et nytt oppdrag er du sikkert ivrig etter å komme i gang med den kreative jobbingen. Men aller først må du ta deg av forretningsdelen av arbeidet. Det viktigste rådet vi kan gi deg da er å sørge for å ha en skriftlig avtale.

Husk at du som medlem i Grafill alltid kan ta kontakt med våre advokater for råd og veiledning (illustrasjon Dorte Walstad).

Husk at du som medlem i Grafill alltid kan ta kontakt med våre advokater for råd og veiledning (illustrasjon Dorte Walstad).

Ikke sjelden får vi henvendelser fra medlemmer som er fortvilet over kunder som avbryter et arbeid og ikke vil betale, forventer en større leveranse, eller benytter arbeidet på nytt eller til andre formål uten tillatelse og uten ekstra kompensasjon. Alt dette kunne vært unngått om man hadde avtalt disse tingene på forhånd i en skriftlig avtale. En kontrakt bør blant annet regulere hva du skal levere, hva kunden skal betale og hvilke bruksrettigheter kunden får.

Her har vi listet opp noen konkrete punkter som bør med:

 • Definér partene med organisasjonsnummer og kontaktpersoner.
 • Beskriv formålet med oppdraget, hva som skal gjøres og sørg for en felles forståelse for oppgaven.
 • Definér en tidsplan, eventuelt med milepæler.
 • Spesifisér formatet det ferdige produktet skal leveres i, og hvor lenge kunden får benytte seg av leveransen.
 • Definér type honorar (fastpris, timepris, royalty) og hvordan dette skal beregnes.
 • Beskriv tydelig hva som inngår i avtalt honorar som antall skisserunder, korrekturrunder, møter m.m.
 • Definér oppdragsgivers rettigheter i det ferdige produktet:
  – hvilke flater/ bruksområder produktet skal brukes på
  – begrensninger i antall/ opplag
  – tidsperioden oppdragsgiver har rettigheter
  – geografisk område oppdragsgiver har rettigheter
  – eksklusiv/ ikke-eksklusiv rett
 • Klargjør om det skal betales ekstra honorar for gjenbruk, bruk på nye flater mv., og hvordan det i så fall skal beregnes.
 • Beskriv hva som regnes som avtalebrudd, og hvordan det skal følges opp.
 • Sørg for at kontrakten signeres av begge parter før oppdraget påbegynnes.

Trenger du hjelp med en kontrakt? Husk at du som medlem i Grafill alltid kan ta kontakt med våre advokater for råd og veiledning.