Statsbudsjettet: Endelig kom julegaven norske serieskapere har kjempet for i årevis!

SV og regjeringspartiene er enige om postene på statsbudsjettet for 2024, og det gleder oss stort at det er satt av 4 millioner til Kulturrådet for innkjøp av tegneserier til bibliotekene. Dette sikrer fremtiden til en tegneseriebransje i vekst, og er en stor seier etter mange års lobbyarbeid av Grafill og hele tegneseriefeltet.

Tegneserieskaper Jenny Jordahl jubler! Hun er nyvalgt leder for Grafill Tegneserie og var en av initiativtakerne til Tegneseriopprøret i 2021 (foto Maria Gossé).

Tegneserieskaper Jenny Jordahl jubler! Hun er nyvalgt leder for Grafill Tegneserie og var en av initiativtakerne til Tegneseriopprøret i 2021 (foto Maria Gossé).

– Tegneserier er en viktig og egenartet sjanger, og som jeg har hatt mye glede av opp gjennom årene. Det er jeg stolt over at vi fikk løftet i år, og er glad for at vi nå sikrer flere tegneserier til biblioteker landet over. Tegneserier er også en viktig inngang til lesing for mange, og gir leseglede, sier Kathy Lie, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Behovet for mer midler til både produksjons- og innkjøpsordningene for tegneserier i Kulturrådet har vært helt akutt de siste årene. Dette har både et samlet bokfelt og Kulturrådet meldt fra om i lang tid. Kulturrådet har også eksplisitt søkt om flere midler til tegneserier i sin budsjettsøknad de siste årene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonstilskudd for tegneserier foreslått økt med 4 millioner kroner.

– Da kulturministeren foreslo en økning på 2 millioner til innkjøpsordningen for tegneserier, var jubelen stor blant tegneserieskaperne! Nå har SV klart å vinne frem med enda 2 millioner kroner! I dag er jubelen dobbel! Tusen takk til SV som satser på tegneserier, og som ser hvor viktig det er at god litteratur blir tilgjengelig for alle! Dette betyr at i 2024 kan nesten dobbelt så mange tegneserier nå ut til lesere over hele landet! Endelig begynner budsjettet å komme i takt med antall utgivelser. Tegneserier til folket! Dette vil utvilsomt vekke leselyst hos mange, både store og små. Vi takker for støtten og tilliten, og gleder oss til å lage enda flere gode tegneserier, som nå kommer til å nå ut til enda flere lesere!, sier nyvalgt leder av Grafill Tegneserie, Jenny Jordahl. Jenny har vært en sterk pådriver for økning av tegneseripotten siden hun var en av initiativtakerne til Tegneseriopprøret i 2021.

Innkjøpsordningene for litteratur er en statlig økonomisk støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen blir administrert av Kulturrådet, som kjøper inn eksemplarer av de fleste nye, norske skjønnlitterære bøkene for voksne, og tilsvarende bøker for barn, og fordeler disse på bibliotekene i landet. Innkjøpsordningen for norske tegneserier kom med i 2012 og har vært en kjempesuksess. Den har bidratt til å stimulere det som i dag er et levende og mangfoldig norsk tegneseriemiljø. Men budsjettet har ikke økt i takt med antall utgivelser (og lesere), og det har medført at Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonsstøtte i lang tid har vært underfinansiert. Ved siste innkjøpsrunde ble hele 60 prosent av tegneseriene refusert.

Tegneserier og tegneserieromaner er en viktig inngang til lesing for mange grupper i samfunnet. Særlig gutter finner sin leselyst gjennom dette mediet. Og tegneserier topper utlånsstatistikken til bibliotekene. Da er det viktig og nødvendig at bibliotekene kan tilby tegneserier til utlån. Når Kulturrådet ikke har midler til å kjøpe inn mer enn halvparten av alt som utgis, går bibliotekene glipp av litteratur som boklånerne ønsker seg. Nå vil de friske midlene bidra til å tette dette hullet i bokhyllene.

– Dette er en stor dag for norske tegneserieskapere, biblioteker og, ikke minst, lesere! SV har forhandlet opp tegneserieordningen på statsbudsjettet i Kulturrådet med 2 millioner på toppen av de som var foreslått i regjeringens statsbudsjett. Det betyr at det kan kjøpes inn tegneserier for 4 millioner kroner mer til hele landets biblioteker i 2024. Endelig er vi hørt! Dette har Grafill jobbet for siden vi etablerte en egen handlingsplan for tegneserieskapere og bokillustratører i 2018, og vi har fått bred støtte i hele det norske bokfeltet, sier en fornøyd daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.