Statsbudsjettet: Endelig en kulturminister som gir penger til tegneserier!

– 2 millioner til tegneserier er en god start, sier en hoppende glad daglig leder i Grafill, Lene Renneflott. En samlet tegneseriebransje har stått på i flere år for å bli hørt, på høringer og i møter med politikere som alle har stilt seg positive til å hjelpe, men uten at pengene har kommet. Endelig har vi en kulturminister som ser verdien av tegneserier, tusen takk, Lubna Jaffery!

Cha Sandmæl snakker om sitt arbeid med hens fantasy tegneserie, Dragens Øye, på Earlynerd i Grafills hus.

Cha Sandmæl snakker om sitt arbeid med hens fantasy tegneserie, Dragens Øye, på Earlynerd i Grafills hus.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024, der er Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonstilskudd for tegneserier foreslått økt med 2 millioner kroner.

– Vi ønsket oss selvfølgelig en større økning av budsjettet, nå er vi tilbake der ordningene var under pandemien, men det er en start og vi vil jobbe for en ytterligere økning frem til budsjettet vedtas i desember. Men, dette er en seier og i dag skal vi feire! sier Lene Rennerlott. – Vi er glad for at regjeringens kommende leselyststrategi også sørger for en bevilgning på 5 millioner til ordningen for distribusjon av kulturfondsbøker til skolebibliotek. Dette kommer også illustratører og tegneserieskapere til gode.

Innkjøpsordningene for litteratur er en statlig økonomisk støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen blir administrert av Kulturrådet, som kjøper inn eksemplarer av de fleste nye, norske skjønnlitterære bøkene for voksne, og tilsvarende bøker for barn, og fordeler disse på bibliotekene i landet. Innkjøpsordningen for norske tegneserier kom med i 2012 og har vært en kjempesuksess. Den har bidratt til å stimulere det som i dag er et levende og mangfoldig norsk tegneseriemiljø. Men budsjettet har ikke økt i takt med antall utgivelser (og lesere), og det har medført at Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonsstøtte i lang tid har vært underfinansiert.

Tegneserier og tegneserieromaner er en viktig inngang til lesing for mange grupper i samfunnet. Særlig gutter finner sin leselyst gjennom dette mediet. Og tegneserier topper utlånsstatistikken til bibliotekene! Da er det viktig og nødvendig at bibliotekene kan tilby tegneserier til utlån. Når Kulturrådet ikke har midler til å kjøpe inn mer enn halvparten av alt som utgis, går bibliotekene glipp av litteratur som boklånerne ønsker seg.

Behovet for mer midler til både produksjons- og innkjøpsordningene for tegneserier i Kulturrådet har vært helt akutt de siste årene. Dette har både et samlet bokfelt og Kulturrådet meldt fra om i lang tid. Kulturrådet har også eksplisitt søkt om flere midler til tegneserier i sin budsjettsøknad de siste årene. 

To millioner er en god start, men tegneseriebudsjettet til Kulturrådet burde i 2024 økes enda mer. Med bare litt flere midler kan en viktig tegneseriebransje virkelig sikres for fremtiden.

Prop. 1 S (2023-2024) - Budsjettforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Les mer om Statsbudsjett på regjeringen.no

Politisk arbeid i Grafill