| Lillehammer
Wexfo logo

WEXFO 2023 - Konferanse om ytringsfrihet

World Expression Forum (WEXFO) samler verdens ytringsfrihetsforkjempere på Lillehammer i mai, og programmet lanseres i disse dager. Merk deg Early Bird fristen 6. mars.

Wexfo logo

– I vår del av verden tar vi i blant ytringsfriheten for gitt, men nesten daglig kommer det nyheter fra mange deler av verden om at journalister, publisister, demokrati- og ytringsfrihetsforkjempere utsettes for trusler, vold og arrestasjoner. I arbeidet med Wexfo 2023 har det vært viktig å løfte frem historier som viser hvor skjør denne friheten er, få ny kunnskap om hva som truer ytringsfriheten, men også å lete etter løsninger som kan styrke rammeverket for denne fundamentale rettigheten. Målet vårt er at vi skal bidra til å styrke hele infrastrukturkjeden for ytringsfrihet, gjennom samtaler, debatt og kunnskapsdeling, sier Veslemøy Østrem, leder for programkomiteen i Wexfo og sjefredaktør i Alltinget.

Nobels Fredsprisvinnere Oleksandra Matviichuk fra Ukraina og Shirin Ebadi fra Iran. Sviatlana Tsikhanouskaya fra Belarus, Karam Nachar fra Syria, Sonny Swe fra Myanmar, Iman Seyran Ates, FNs høykommisjonær for ytringsfrihet, Irene Khan og tidligere høykommisjonær Maina Kiai er noen av de utenlandske foredragsholderne som kommer.

Fra norsk side skal Stortingspresident Masud Gharahkhani sammen med iranske kunstnere delta i samtale om utviklingen i Iran. Leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Johan F. Andresen er med i paneldiskusjonen "Money talks!“ og Knut Olav Åmås og Anine Kierulf deltar i sesjonen „When rights clash“.

Det andre World Expression Forum arrangeres på Lillehammer 22- 23 mai. Fjorårets arrangement samlet 260 deltakere fra mer enn femti land. Prix Voltaire 2023 skal deles ut og flere WEXFO Youth-arrangementer holdes for første gang. Det vil også bli arrangert workshops i regi av WEXFO sine samarbeidspartnere.

World Expression Forum (WEXFO) ble stiftet høsten 2022 med flere aksjonærer, deriblant Grafill. Forumet skal arbeide for å styrke ytringsfriheten internasjonalt, og har som ambisjon å bli et nav for alle som er opptatt av ytringsfrihet.

Informasjon og påmelding på wexfo.no