Grafill med i World Expression Forum

Et helt nytt forum for ytringsfrihet ble stiftet høsten 2021 og har allerede mange deltakere på plass, deriblant Grafill. Tegning og illustrasjon er en viktig ytringsform. World Expression Forum (WEXFO) skal arbeide for å styrke ytringsfriheten internasjonalt.

Wexfo 2022

Fra 2022 skal forumet årlig arrangere et internasjonalt møtested for ytringsfrihet. Første konferanse blir på Lillehammer 30. og 31. mai i samarbeid med Litteraturfestivalen.

I stiftelsesdokumentene heter det:
«Norge har en unik og privilegert posisjon når det gjelder ytringsfrihet i verden, det forplikter. Derfor skal Norge ta en tilretteleggende rolle for å sikre og utvikle denne viktige rettigheten.»

WEXFO skal:

  • Være til inspirasjon internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
  • Være et nav, det sentrale internasjonale møtestedet for alle som er opptatt av ytringsfrihet.
  • Påvirke utviklingen gjennom rapporter og utredninger, drøftelser i Forumet og oppsummering i etterkant.
  • Dele erfaringer, men særlig søke etter beste praksis for forbedringer.
  • Søke samarbeid med andre for å utvikle tilbud om Forumsamlinger andre steder også.
  • Delta i å utvikle det lokale samarbeidet om ytringsfrihet, med institusjoner som Norsk Litteraturfestival, UNESCO litteraturby, ICORN og dikterhjemmene.

I januar 2022 ble det også valgt et styre som består av 14 medlemmer fra fem ulike land.

Tegning og illustrasjon er en viktig ytringsform
For Grafills medlemmer er ytringsfrihet av svært stor betydning. Ikke bare personlig, men også i utøvelsen av sitt virke. Tegning og illustrasjon er en viktig ytringsform der særlig satiretegning er en viktig tradisjonsbærer i samfunnskritikken.

– Satiretegning har en lang historie, og er uovertruffent til å drive maktkritikk i det lille formatet. Det er billedkunstens stand-up, sa Siri Dokken i vårt intervju med henne i forbindelse med hennes tiltredelse som professor i satiretegning ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019. Les hele intervjuet med Siri Dokken her.

Det rettslige rommet for ytringsfrihet kombinert med god ytringskultur er grunnleggende for en rettsstat og et liberalt demokrati. Den politiske kommentaren både som tegning og tekst har en viktig rolle. Samtidig er ytringsfrihet et stort og komplekst tema, som både har juridiske, moraletiske og politiske sider.

Grafill legger stor vekt på at organisasjonen skal tilrettelegge for trygge rammer slik at også marginale stemmer skal høres i debattene og meningsutvekslingene rundt våre fagfelt. Grafill tar sterk avstand fra trusler og trakassering av kunstnere.

Les mer om World Expression Forum på wexfo.no