| Webinar 10:00 – 11:00
Pexels Anthony Shkraba 5244024

Webinar: Få jobbpsykologen inn på hjemmekontoret

Grafill setter opp en serie webinarer om selvledelse, stressmestring og motivasjon i samarbeid med ­Moment, en av Norges ledende leverandører på psykologitjenester til arbeidslivet. Onsdag 3. mars kan du lære mer om hvordan du holder motivasjonen oppe og minsker arbeidstress i en koronatid med mye hjemmekontor. Gratis for Grafill-medlemmer.

Pexels Anthony Shkraba 5244024

Grafills siste koronaundersøkelse viste at pandemien gir utfordringer på mange plan. De aller fleste jobber på hjemmekontor hele eller deler av tiden. Dette inkluderer også selvstendig næringsdrivende og studenter. På alle nivåer rapporteres det om utfordringer med kommunikasjon og samarbeid, motivasjon og jobb/hjem balanse. Selv kreative som er vant til å jobbe mye hjemmefra opplever helt nye utfordringer innen alt fra online workshops og digitale misforståelser til hjemmeskole og mangel på sosiale muligheter.

Koronaundersøkelsen viste at mange etterspør mer læring om hvordan man kan lykkes på hjemmekontor, og hvordan best håndtere digital møteledelse og fjernledelse.

Som et svar på ønskene fra undersøkelsen, setter Grafill nå opp en serie webinarer sammen med Moment. De er svært erfarne arbeids- og organisasjonspsykologer som underviser og veileder om arbeidsrelaterte utfordringer.

Få bedre mestring på hjemmekontoret, onsdag 3. mars
Hør arbeidspsykolog Gunhild Nordal snakke om vanlige reaksjoner ved langvarig hjemmekontor, samt gode grep for å beholde humøret og sikre produktivitet.

  • koronafølelser
  • hvordan opprettholde motivasjon og produktivitet over tid
  • konkrete tips for selvivaretagelse, selvledelse og forebygging av helseplager
  • medarbeiderskap
  • stressmestring

Gunhild Nordal er arbeids- og organisasjonspsykolog hos Moment organisasjon og ledelse. Gunhild underviser og holder workshops om psykologien i arbeidslivet, bla stressmestringskurs. Det siste året har Gunhild holdt en rekke webinarer om koronarelatert stress; webinarer som omhandler hvordan pandemien utfordrer oss i arbeidslivet vårt, hvordan det å jobbe hjemmefra og å samarbeide på avstand påvirker selvregulering, motivasjon og engasjement. Gunhild har spisskompetanse på gruppedynamikk, samarbeid og samhandling, men jobber også en-til-en som jobbpsykolog på temaer som rolleutøvelse, stress, psykisk helseproblematikk og selvledelse.

Chatrommet vil være åpent under hele foredraget og det legges inn muligheter underveis for interaksjon og innspill. Det holdes av tid til slutt for å svare på spørsmål fra deltakerne.

Neste webinar er rettet mot studenter
Siste koronaundersøkelse viste at svært mange studenter sliter med ensomhet og isolasjon. I tillegg rapporterer nyutdannede om et vanskelig jobbmarked. Neste webinar vil rette seg mot de unge, med konkrete tips til studenter og nyutdannede i koronatiden. Les mer og meld deg på webinar for studenter her.

Påmelding
For å delta på webinar, onsdag 3. mars, trenger vi en påmelding. Meld deg på her.

Gratis for Grafill-medlemmer, 250 kroner for ikke-medlemmer. Vi tenker dette er et seminar som mange kan trenge nå, og tilbyr det derfor gratis til medlemmer og med en lav pris for ikke-medlemmer.

Vil du bli medlem i Grafill? Månedskontingent er 82,50. Søk medlemskap her.

Når: onsdag 3. mars
Tid: 10.00 - 11.00
Pris: Gratis for medlemmer, 250 kr for ikke-medlemmer
Sted: Du får link tilsendt etter påmelding
Påmelding: Meld deg på her.

Facebook-arrangement