Juryen for Årets vakreste bøker

Årets vakreste bøker har en faglig ekspertjury på fem personer med god sammensetning av kompetanse innen bokdesign.

Jury for Årets vakreste bøker 2023 og 2024, fra venstre juryleder Ole Lund, Ian Brown, Ane Thon Knutsen, Nina Ulmaja og Sara Risvåg.

Jury for Årets vakreste bøker 2023 og 2024, fra venstre juryleder Ole Lund, Ian Brown, Ane Thon Knutsen, Nina Ulmaja og Sara Risvåg.

Fagjuryens oppgave er å gjøre et utvalg bøker ut fra en samlet vurdering av årets innsendelser. 

Jury for Årets vakreste bøker 2023 og 2024 er Ole Lund (juryleder), Ian Brown, Ane Thon Knutsen, Nina Ulmaja (Sverige) og Sara Risvåg.

Årets vakreste bøker er fra i år endret til et nytt konsept rendyrket for bokdesign. Alle bøker kan sendes inn til konkurransen, som nå er helt uten kategorier, og fagjuryen skal finne frem til utgivelser med gjennomgående høy kvalitet i gjennomføring og valg av designløsninger.

Juryen vil vurdere hvert enkelt element som bidrar til et helhetlig godt bokdesign. Med selve designet i sentrum skal kvaliteten gjenspeiles i utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer. I tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen.

Les mer om jury-medlemmene her