AAAA 2066 avb lores

Innsending Årets vakreste bøker 2024

Forlag, skapere og alle som har formgitt eller utgitt en bok hvor det helhetlige designet er av høy kvalitet, inviteres til å sende inn til Årets vakreste bøker 2024!

AAAA 2066 avb lores

Årets vakreste bøker har gjenoppstått. Navnet lever videre, men med nytt innhold. Alle typer bøker kan fortsatt sendes inn, men vær oppmerksom på at konkurransen er endret til et nytt konsept rendyrket for bokdesign. Formålet er å fremme bøker med bokdesign av høy kvalitet. Det nye konseptet reflekterer tilnærmingen til andre anerkjente internasjonale bokdesign-konkurranser som "The Most Beautiful Swiss Books" og danske "Årets Bedste Bogarbejde".

Innsendte bøker vil nå bli vurdert uten kategorier, og en fagjury vil etter en samlet vurdering velge ut 12-20 bøker som alle er vinnere uten rangering. Fagjuryen vil nøye vurdere hvert enkelt element som bidrar til et helhetlig godt bokdesign. Med selve designet i sentrum skal kvaliteten gjenspeiles i utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer. I tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen.

De utvalgte bøkene blir sendt til den internasjonale designkonkurransen "Best book design from all over the world". Bøkene blir også stilt ut i Grafills hus, og en utdeling av utmerkelser vil skje samtidig med utstillingsåpningen.

Innsending til Årets vakreste bøker omfatter bøker utgitt både i 2022 og 2023. 

Gebyr per bok er 600 kroner. Studenter betaler kroner 100.

Siste frist for påmelding er torsdag kveld 11. januar 2024 ved midnatt. 

Påmeldte bøker skal leveres/sendes til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo, innen fredag 12. januar kl. 16.00. (På grunn av gravearbeider i Møllergata er det lettest å komme hit fra Youngstorget-siden.)

Klikk her for å registrere bøker til Årets vakreste bøker 2024.