Nå starter et nytt kapittel for bokdesign og visuell litteratur

Vi tar farvel med Årets vakreste Bøker som vi kjenner konkurransen i dag, og lanserer to helt nye og spissede konsepter. Vi er stolte av å presentere et helt nytt «Årets vakreste bøker" rendyrket for bokdesign, og "Bøkenes visuelle verden" en kåring som fremmer tegneserier, bildebøker og grafiske romaner.

Grafill lanserer et nytt Årets vakreste bøker rendyrket for bokdesign, og Bøkenes visuelle verden, en vandreutstilling for tegneserier, bildebøker og grafiske romaner.

Grafill lanserer et nytt Årets vakreste bøker rendyrket for bokdesign, og Bøkenes visuelle verden, en vandreutstilling for tegneserier, bildebøker og grafiske romaner.

I mange år har konkurransen Årets vakreste Bøker vært vårt viktigste verktøy for å fremme bokillustrasjon og bokdesign, men en nedgang i deltakelse de siste årene, og tilbakemeldinger fra skapere, forlag og andre i litteraturfeltet, har vist at konkurransen må endres og fornyes for å være levedyktig. Grafills hovedstyre besluttet derfor etter en grundig evaluering å dele konkurransen i to. I stedet for å forsøke å favne alt og alle, er vi sikre på at det å spisse både bokdesign og visuell litteratur, i mye større grad klarer å løfte to viktige deler innen bokfeltet.

Les videre for å utforske detaljene om våre nye konsepter!

Årets vakreste bøker – en kåring som fremmer det beste innen bokdesign #

Bokdesign er en av de eldste disiplinene innen grafisk design faget, og et rendyrket konsept for bokdesign vil bedre vise frem denne delen av faget som har en så rik og stolt tradisjon. Vi tror mange designere uavhengig av eget designvirke vil ha glede av et dypdykk i bokdesign med all sitt håndverk og all sin presisjonen.

Navnet "Årets vakreste bøker" lever videre, men nå kun for bokdesign. Innsendte bøker vil bli vurdert uten kategorier, og en fagjury vil nøye vurdere hvert enkelt element som bidrar til et helhetlig godt designhåndverk. Med selve designet i sentrum skal kvaliteten gjenspeiles i utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer. I tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen. Formålet er å fremme bokdesign av høy kvalitet.

En samlet vurdering vil resultere i utvelgelsen av 12-20 bøker, som alle er vinnere uten rangering. Dette konseptet reflekterer tilnærmingen til andre anerkjente internasjonale bokdesign-konkurranser som "The Most Beautiful Swiss Book" og danske "Årets Bedste Bogarbejde’"

Innsending til Årets vakreste bøker åpner 22. november 2023 og vil omfatte bøker utgitt både i 2022 og 2023. Det er av betydning at også fjorårets bøker får mulighet til å delta i "Best book design from all over the world", den internasjonale designkonkurransen som de utvalgte bøkene vil bli sendt til. Vinnerbøkene stilles også ut, og en utdeling av utmerkelser foregår samtidig med utstillingsåpning i Grafills hus.

Bøkenes visuelle verden – en kåring som fremmer tegneserier, bildebøker og grafiske romaner #

Visuell litteratur vokser i popularitet, og selv om stadig flere oppdager lesegleden i tegnet og illustrert litteratur, er det et stort potensial for å nå flere lesere i alle aldre. I en tid der informasjon oversvømmer oss fra ulike kanaler er visuell fortellerkunst stadig viktigere, og Bøkenes visuelle verden skal synliggjøre hele den visuelle litteraturen og de som skaper den.

For å få til dette løftes de illustrerte bøkene i skjønnlitteratur og sakprosa ut fra konkurransen Årets vakreste bøker og blir til en helt ny juryert kåring som skal vise vårt rike univers av tegnet og illustrert skjønnlitteratur og sakprosa for boklesere over hele landet. Sammen med en utstilling skal det knyttes opp et mangfold av fagarrangementer for å fremme bøkene og de som lager dem.

Forlag, skapere og andre i litteraturfeltet inviteres til å sende inn bøker til konkurransen. En fagjury vil vurdere de påmeldte bøkene utfra deres helhetlige kvaliteter og evne til å nå målgruppen innen fiksjon og fakta.

Målet med Bøkenes visuelle verden er todelt. På den ene siden søker vi å belyse illustratørene og tegneserieskapernes sentrale rolle i dagens bokmarked. På den andre siden ønsker vi at lesere i alle aldre skal oppdage gleden av å fordype seg i bøker der ord og bilder smelter sammen til en helhet.

Vår drøm er etter hvert å åpne utstillingen under Litteraturfestivalen på Lillehammer, før bøkene begir seg ut på en reise rundt om i landet vårt. Vi satser på et bredt samarbeid med hele bokbransjen for å løfte alt det dette spennende sjangeroverskridende feltet har å by på til et mangfold av målgrupper.

Realiseringen av Bøkenes visuelle verden tar til i 2024.