Klassikerprisen 2016


Klassikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Visueltkonkurransen. Hedersprisen tildeles en utøver som har holdt høy faglig kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Prisen deles ut av hovedstyret i Grafill, og ble første gang delt ut i 2002. Junn Paasche-Aasen er tildelt Klassikerprisen 2016.

Junn Paasche-Aasen #

Årets vinner av Klassikerprisen fikk faget inn fra barnsben av. Med både far og farfar som boktrykkere, var det liten tvil om valg av yrkesretning. Prisvinneren ble utdannet ved reklamelinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole (1963–66), og ved Den Grafiske Højskole i København (1966–68). Rett etter studiene ble hun ansatt som grafisk formgiver i Aschehoug, før hun i 1978 ble designsjef i forlagets avdeling for videregående skole.

Fra begynnelsen av 70-tallet sto hun i spissen for en gjennomgripende endring i måten forlaget arbeidet med lærerbøker på. De ulike fagfeltene i avdelingen: design, layout, illustrasjon, bilderedigering og redigering ble koordinert og samkjørt ut fra en metodisk grunntanke om hvordan læreboka skulle se ut og hvilken funksjon den skulle ha. Prisvinneren var helt sentral i den bevisstgjøringen som fant sted i alle ledd i produksjonskjeden i lærebokavdelingen. Dette var tanker og metoder som etter hvert spredte seg også til andre forlag.

Oppslagene ble bedre tilrettelagt, med en mer funksjonell og avansert layout, med større bruk av bilder og flere tekstnivåer. Typografi ble brukt som et pedagogisk virkemiddel i samarbeid med forfatter og redaktør, og hun engasjerte i større grad enn tidligere illustratører til å illustrere lærebøkene. En tanke bak dette fra hennes side var: «En skolebok behøver ikke se ut som en skolebok».
Det er vanskelig å anslå hvor mange tekstsider hun har vært ansvarlig for, men vi snakker nok om et femsifret antall. Hun har uttalt at «Hvis en tekst er vanskelig å lese, er det sannsynligvis ikke deg det er noe feil med, men typografien.» Totalt ble hun værende i Aschehoug i halvannet tiår (1968–84). Gjennom sitt utrettelige og systematiske arbeid bidro hun til at mange av forlagets lærebokforfattere og redaktører fikk forståelsen av grafisk design som et pedagogisk virkemiddel.

For mange av bøkene (31 stykker) hun designet mottok hun utmerkelser i Årets vakreste bøker (Årets utvalgte bøker). I 1979 fikk hun også en utmerkelse i Best Book Design from all over the World (Die Schönsten Bücher aus aller Welt) i Leipzig, og i 1985 ble hun tildelt Bokkunstprisen.

I 1985 startet hun for seg selv, og har i all hovedsak fortsatt med design av bøker. I 2001 designet hun en ny utgave av Bibelen, utgitt av Det Norske Bibelselskap, som året etter fikk prisen for Årets utvalgte bok. I jurykommentaren sto det «Ikke nyskapende design, men med en håndverksmessig standard og sans for typografiske detaljer som går utenpå det meste som utgis her til lands» – en kommentar som godt kunne vært brukt for å beskrive det meste av Junn Paasche-Aasens virke.

Det er sikkert ikke så mange som er klar over det, men årets vinner av Klassikerprisen var også den som i sin tid kom opp med navnet «Grafill». Det er derfor spesielt hyggelig at hun nå i foreningens jubileumsår mottar denne utmerkelsen. Vi gratulerer Junn Paasche-Aasen med årets Klassikerpris.

Hovedstyret i Grafill

Tidligere vinnere #

2015 Morten Throndsen, grafisk designer
2014 John Arne Sæterøy (Jason), tegneserieskaper
2013 Halvor Bodin, grafisk designer
2012 Enzo Finger, grafisk designer
2011 Kari Grossmann, illustratør
2010 Kai Gjelseth, grafisk designer
2009 Pjotr Sapegin, animatør
2008 Niels Hartmann, illustratør
2007 Sven Skaara, grafisk designer
2006 Fam Ekman, illustratør
2005 Leif Frimann Anisdahl og Carl Tørris Christensen, grafiske designere
2004 Finn Graff, illustratør
2003 Bruno Oldani, grafisk designer
2002 Bernard Blatch, illustratør