Klassikerprisen 2022

Klassikerprisen deles ut av hovedstyret i Grafill og tildeles faglige utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Æresprisen går i 2022 til Ashley Booth.

Årets Klassikerpris tildeles designer Ashley Booth. #

Hun har en imponerende karriere som spenner over 40 år.

At årets Klassikerprisvinner skulle berike den norske illustrasjon- og designbransjen over flere tiår var på ingen måte en selvfølge. Et reisestipend fra hjemlandet England og Leeds Metropolitan University, og medfølgende jobb som intern i flere skandinaviske designbyråer, la grunnlaget for å satse på Norge etter endt grafisk-designstudie i 1981. Det hele startet med ansettelse som designer hos Anisdahl og Christensen – to av nestorene innen norsk grafisk design (og forøvrig også vinnere av Klassikerprisen).

I 1984 skiftet Ashley Booth sitt fokus fra kommersiell- til redaksjonell design som Art Director for A-magasinet og ble her en betydningsfull formidler av norsk illustrasjon. En rekke norske illustratører ble hyret inn for å berike magasinets artikler og perioden regnes blant A-magasinets glansdager. Under Ashleys art-direction kunne illustratører både briljere og vise seg frem. Det endte da også med en rekke designpriser i inn- og utland, og en velfortjent mottakelse av Norsk Illustratørers Pris i 1990.

1990 skulle også markere enda et gir-skifte i karrieren da prisvinneren ble oppnevnt som leder for grafisk designteamet til OL på Lillehammer. I de fire påfølgende årene vokste designteamet med flere ansatte, pluss en rekke frilansere. Under prisvinnerens designledelse produserte de en stor mengde materiale: fra aviser, skiltsystem, piktogrammer, billetter og tekstiler – til TV-vignetter og infografikk. Det er ikke uten grunn at Lillehammer OL, snart 30 år senere, fortsatt framstår som et av de mest markante prosjektene i norsk designhistorie. Lekent og 10 i stil.

Å lede et så omfattende prosjekt ble kanskje et naturlig springbrett til å starte eget firma, og studioet Ashley Booth Design (ABD) ble opprettet i OL-året 1994. Studioet opererte i rundt 16 år og hadde på det meste syv ansatte med kunder som Politiet, Ruter, Posten og Økokrim.

Prisvinneren er svært opptatt av presisjon, trykktekniske detaljer og system – og tilhører en generasjon som kan fortelle om repro, Letraset, Quark Express, disketter, zip-disker og CD-rom. Hun var også en få designere i Norge som kjente til guilloché, en teknikk og en maskin som lager mønster til sikkerhetsdesign. I Ruter jobbet Ashley med fysiske billetter som dagskort og månedskort som alle lages med et komplekst sikkerhetssystem. Prosessen hadde hun blitt godt kjent med da hun jobbet med billettene til OL på Lillehammer. Prisvinneren har selv uttalt at «noe av det beste jeg har gjort, var å få utvikle billetter for Oslo Sporveier».

I det vi må kunne kalle en grenseoverskridende karriere kom det i 2006 ennå en ny utvikling med overgang til akademia. I dag har prisvinneren fokus på forskning rundt piktogrammer og ikke minst utvikling av nye generasjoner av designere, gjennom sitt virke som professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Om designernes rolle i samfunnet sier prisvinneren: «Vi har et ansvar for å være kritiske og bruke våre kunnskaper til samfunnets beste. Grafiske designere må jobbe for å «redde verden», fordi design er et kreativt verktøy som kan skape innovasjon.»

Ashley Booth er blant de som utmerker seg innen faget. Hennes arbeid er stødig, nøyaktig og presist. Med en gjennomgående klassisk og samtidig moderne måte å tenke på, har hun konsekvent levert strategisk og helhetlig design. Det er få grafiske designere som har hatt et så bredt nedslagsfelt og samtidig holdt fanen så høyt på vegne av våre fagfelt – ikke bare som utøver, forsker og underviser, men også gjennom et stort faglig engasjement i Grafill gjennom en årrekke. Når tidligere studenter og samarbeidspartnere beskriver henne som engasjert, lidenskapelig, og helt uten nykker – kan kanskje det forklare hennes imponerende 40 årige karriere – which is still going strong!

Hovedstyret i Grafill

Se tidligere vinnere av Klassikerprisen