Klassikerprisen 2021

Klassikerprisen deles ut av hovedstyret i Grafill og tildeles faglige utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Æresprisen går i 2021 til Øyvin Rannem.

Øyvin Rannem #

Årets vinner av Klassikerprisen vokste opp med de grafiske fagene så godt som i blodet. Som tredje generasjon typograf hersket det liten tvil om hvilken yrkesretning han skulle velge – han skulle inn i typografilære og drive farens boktrykkeri videre. Men det som kunne blitt et langt yrkesliv for å drive familebedriften videre, skulle i realiteten vise seg å bli langt mer variert.

I 1961 startet Øyvin Rannem i lære i Kirstes Boktrykkeri, hvor han i 1964 tok svennebrev som typograf. Året etter ble han ansatt som den aller første produksjonssjefen i Det Norske Samlaget, hvor han var ansvarlig for en voldsom modernisering av forlaget. Som produksjonssjef hadde han det overordnede ansvaret for forlagets produksjon og stod for typografien i bøkene, samtidig som han designet et og annet bokomslag. Endringene gjorde seg merkbare i Årets vakreste bøker, hvor Samlaget i denne perioden hadde en rekke prisvinnende bøker.

I perioden 1968–70 reiste Rannem rundt i Afrika, hvor han arbeidet som produksjonskonsulent for United Bible Societies, før han vendte tilbake til Oslo og etter hvert overtok driften av familiens trykkeri, Petlitz Boktrykkeri. Det var på denne tiden han studerte sosialantropologi og historie – en noe uventet endring av yrkesretning som skulle få stor betydning for hans senere arbeid.

I 1978 gikk Øyvin Rannem inn i nok en ny rolle, denne gangen som faglærer i typografi ved Sogn videregående skole. Dette var kanskje den mest betydningsfulle karriereendringen for Rannem – det var her han gikk fra praktiker til pedagog og formidler – etter hvert også forfatter og skrifthistoriker. Han har siden stått bak en rekke artikler og flere bøker. Temaene i artiklene spenner fra typografi og skrifthistorie, til tekster om leselighet, ny teknologi og, ikke minst, teknologiens påvirkning på de grafiske fagene.

Mens Rannem var ansatt som høgskolelærer ved Statens yrkespedagogiske høgskole på midten av 1980-tallet, ble han den første i Norge som fikk en egen Mac. Dermed var han en av de første fagfolkene som så hvordan «desktop publishing» ville revolusjonere den grafiske bransjen. Han skrev flere rapporter og utredninger om nettopp denne utviklingen mellom 1989 og 1998 da var han ansatt som konsulent og forsker ved Grafisk Institutt.

Da Øyvin Rannem i 1988 skrev Bokstav, bilde, budskap, var dette den første læreboken om typografi i Norge siden 1930-tallet. I ettertid har han også skrevet læreboken Typografi og skrift for høyere utdanning.

På 2000-tallet var han ansatt som lektor i typografi både ved Høgskolen i Buskerud og ved Høgskolen på Gjøvik, hvor han arrangerte en rekke studieturer til Roma for å se på skrifthistorie. Disse turene la grunnlaget for hans seneste bok Bokstavene i historien – en bred gjennomgang av den vest-europeiske skrift- og bokstavkulturen fra antikken til fascismen.

Det er en stor ære å få tildele Øyvin Rannem Klassikerprisen. Få fagpersoner har hatt en tilsvarende variert yrkeskarriere og påvirket de grafiske fagene på så mange ulike måter – både som praktiker og teoretiker. Ikke minst er Grafills hovedstyre svært takknemlige til Øyvin Rannem for hans forfatterskap og dedikasjon til å skrive og formidle sin fagkunnskap innen typografi og skrifthistorie.

Hovedstyret i Grafill

Les intervju med prisvinneren

Se tidligere vinnere av Klassikerprisen

Utdeling av Klassikerprisen 2021 #

Her kan du se utdelingen av Klassikerprisen 2021, som foregikk hos Grafill den 18. august 2021.

Spill video

Klassikerprisen 2021 - Øyvin Rannem

45:34